Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν.Ξάνθης, το νεοεκλεγέν στις αρχαιρεσίες της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα σε ειδική συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

 Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΝΞ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπατζακίδης Φ.Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Ιωαννίδης Φ.Κωνσταντίνος

Γ.Γραμματέας: Τσιακίρογλου Σ.Μαρία

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν.Ξάνθης, το νεοεκλεγέν στις αρχαιρεσίες της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα σε ειδική συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

 Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΝΞ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπατζακίδης Φ.Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Ιωαννίδης Φ.Κωνσταντίνος

Γ.Γραμματέας: Τσιακίρογλου Σ.Μαρία

Ταμίας: Καραπαναγιωτίδης Ν.Δημήτριος

Αναπληρ.Γ.Γραμματέας: Γρηγορίου Κ.Χρυσούλα

Μέλη: Τσάκαλος Χ.Αντώνιος και Φανίδου Ε.Κονδύλω