Γ. Παπασταματίου, Δ. Παρτσαλίδου, Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Τσέπελης Α. Αγκόρτζας, Χασάν Ογλού Φερτούν, οι νέοι Αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν στο Δήμο Ξάνθης

 

Στους ορισμούς Αντιδημάρχων προχώρησε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Ξάνθης Μπάμπης Δημαρχόπουλος.

 

Ο Γιώργος Παπασταματίου ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και αναπληρωτής Δημάρχου. Επίσης θα έχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες με τη διοίκηση των κεντρικών υπηρεσιών και θα τελεί τους πολιτικούς γάμους. Ο Γ. Παπασταματίου έχει ξαναπεράσει από τη συγκεκριμένη θέση στην τετραετία 2006-2010.

 

Στους ορισμούς Αντιδημάρχων προχώρησε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Ξάνθης Μπάμπης Δημαρχόπουλος.

 

Ο Γιώργος Παπασταματίου ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και αναπληρωτής Δημάρχου. Επίσης θα έχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες με τη διοίκηση των κεντρικών υπηρεσιών και θα τελεί τους πολιτικούς γάμους. Ο Γ. Παπασταματίου έχει ξαναπεράσει από τη συγκεκριμένη θέση στην τετραετία 2006-2010.

Η δικηγόρος Δέσποινα Παρτσαλίδου ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας , Παιδείας,Πολιτισμού, Αθλητισμού. Επίσης η γνωστή δικηγόρος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, σε περίπτωση απουσίας του πρώτου Αντιδημάρχου.

Οπως ήταν δεδομένο, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος ορίστηκε εκ νέου Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Σταυρούπολης.

 Αντιδήμαρχος για τον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών ο Μανώλης Τσέπελης.

Αντιδήμαρχος που θα εχει την εποπτεία, την  ευθύνη και θα προΐσταται και διευθύνει την υπηρεσία Δόμησης, τη Δ/νση ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών το τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων θα είναι ο Απόστολος Αγκόρτζας.

Θα προϊσταται και θα διευθύνει τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδέσποτων Ζώων ο Χασάν Ογλού Φερτούν και ειδικότερα θα έχει την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button