Ρύπανση περιβάλλοντος και κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων από τα απόβλητα εργοστασίου

Οι κάτοικοι των οικισμών Παλαιού Κατραμίου, Αλκυόνης και Αυξεντίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης προέβησαν κατά το παρελθόν σε επίσημη αναφορά-καταγγελία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη ΜΑΪΤΕΞ Α.Ε., βιομηχανική μονάδα χημικοτεχνικής επεξεργασίας για τη βαφή και το φινίρισμα υφασμάτων.

Οι κάτοικοι των οικισμών Παλαιού Κατραμίου, Αλκυόνης και Αυξεντίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης προέβησαν κατά το παρελθόν σε επίσημη αναφορά-καταγγελία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη ΜΑΪΤΕΞ Α.Ε., βιομηχανική μονάδα χημικοτεχνικής επεξεργασίας για τη βαφή και το φινίρισμα υφασμάτων.

Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Ξάνθης πραγματοποίησε έλεγχο στη μονάδα και στο γειτονικό ρέμα Αλκυόνης το οποίο είναι αποδέκτης υγρών αποβλήτων της μονάδας, διασχίζει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και καταλήγει στη θάλασσα, στο ενδιάμεσο των παραλιών Μαγγάνων και Μυρωδάτου. Η Έκθεση Περιβαλλοντικού Ελέγχου στις 25-04-2013 ανέφερε πως η εταιρεία είχε παραβεί κατ’ επανάληψη τους περιβαλλοντικούς όρους της σχετικής νομοθεσίας για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονων οχλήσεων για τους γύρω οικισμούς, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες και ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής. Η ανάλυση δε των δειγμάτων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και νερών του καναλιού έδειξε σημαντικές υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων ως προς το οργανικό φορτίο, τα αιωρούμενα στέρεα και το χρώμα. Παρά τις όποιες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει μέχρι σήμερα.

Επειδή εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Επειδή η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Επειδή η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και να μην αδιαφορεί για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους πολίτες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την επίλυση του προβλήματος που, παρά τις όποιες ενέργειες αρμόδιων φορέων, παραμένει άλυτο μέχρι και σήμερα;

 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button