Σήμερα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Την Τετάρτη και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας). Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) παρ. 6.

 ΘΕΜΑ 1ο: Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρ. 6 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (Εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

Την Τετάρτη και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας). Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) παρ. 6.

 ΘΕΜΑ 1ο: Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αρ. 6 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (Εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

ΘΕΜΑ 2ο: Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων ( ρακέτα)    (Εισηγητής, Στυλιανή Μόσχου)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών (Εισηγητής, Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών (Εισηγητής, Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 5ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου Συντήρηση δημοτικών κτιριακών Εγκαταστάσεων (Εισηγητής, Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 6ο: Εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τμήματος εξαγοράς προσκυρωμένης έκτασης (Εισηγητής, Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ΦτΕ της μελέτης ΄΄Μελέτη 4ου ΓΕΛ Ξάνθης΄΄ και έγκριση τευχών διαγωνισμού (Εισηγητής, Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 8ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου : Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε. Ξάνθης (Εισηγητής, Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 9ο   Απόδοση εντάλματος προπληρωμής

ΘΕΜΑ 10 ο   Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (Εισηγητής, Αικατερίνη Μανά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button