Καταβολή υπολοίπων ποσών Ενιαίας Ενίσχυσης 2013, ύψους 25 εκατ. €

Ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες ελέγχου για την πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πληρωμή αφορά 13.335 δικαιούχους, στην πλειοψηφία  κτηνοτρόφους και το συνολικό ποσό  ανέρχεται σε περίπου 25 εκατ. €.

 

Τα ποσά πληρωμής είναι  διαθέσιμα από σήμερα Τρίτη 11 Μαρτίου και οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) για τα σχετικά ποσά πληρωμής που καταβάλλονται. 

Ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες ελέγχου για την πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πληρωμή αφορά 13.335 δικαιούχους, στην πλειοψηφία  κτηνοτρόφους και το συνολικό ποσό  ανέρχεται σε περίπου 25 εκατ. €.

 

Τα ποσά πληρωμής είναι  διαθέσιμα από σήμερα Τρίτη 11 Μαρτίου και οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) για τα σχετικά ποσά πληρωμής που καταβάλλονται. 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button