ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στις 11 και 12 Μαρτίου συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

            Το νομοσχέδιο αυτό, σε ότι αφορά στις αξιολογήσεις των υπαλλήλων, εκτός των άλλων προβλέπει:

Στις 11 και 12 Μαρτίου συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

            Το νομοσχέδιο αυτό, σε ότι αφορά στις αξιολογήσεις των υπαλλήλων, εκτός των άλλων προβλέπει:

1.      τον καθορισμό υποχρεωτικών ανώτατων ποσοστών για κάθε βαθμολογική κλίμακα (1-6, 7-8, 9-10 ) και την υποχρεωτική βαθμολόγηση ποσοστού υπαλλήλων κάτω από την βάση,\

2.      κατανομή των ποσοστών αυτών στις οργανικές μονάδες, και επομένως αξιολόγηση των υπαλλήλων τους, με κριτήρια αξιολόγησης όπως:

  • οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και
  • η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα

            Γίνεται ως εκ τούτου εμφανές ότι το νομοσχέδιο δεν στοχεύει στην βελτίωση του Δημοσίου και στην αναβάθμιση της ποιότητας του, ούτε στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σ’ αυτό. Αντίθετα στοχεύει στη δημιουργία μιας δεξαμενής υπαλλήλων προς αυθαίρετη μετακίνηση –διαθεσιμότητα- απόλυση  και παράλληλα στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

           

Για αυτούς του λόγους, καλούμε τους βουλευτές του νομού μας:

                                            Χουσεϊν Χασάν Ζεϊμπέκ                                            Αλέξανδρο Κοντό                                            Δημήτριο Σαλτούρο

                         Να καταψηφίσουν το Νομοσχέδιο αυτό.

 

  

                                                         Το ΔΣ του ΣΥΠΕΞΑ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button