Δημιουργία Τμήματος Υποστήριξης Τουρισμού στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας-Θράκης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαχρονικά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει πάρει θέση για την αναγκαιότητα γενναίων διοικητικών μεταρρυθμίσεων και τομών, για το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και πλήθους αγκυλώσεων που πηγάζουν από τον υδροκεφαλισμό του Δημοσίου Τομέα και παρεμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, προκαλώντας ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου στους πολίτες.

Διαχρονικά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει πάρει θέση για την αναγκαιότητα γενναίων διοικητικών μεταρρυθμίσεων και τομών, για το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και πλήθους αγκυλώσεων που πηγάζουν από τον υδροκεφαλισμό του Δημοσίου Τομέα και παρεμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, προκαλώντας ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου στους πολίτες.

Οι αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις» είναι προς διαβούλευση. Αφορούν στην αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ειδικά ως προς την μεταφορά των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού από τον Οργανισμό στη διοικητική δομή του Υπουργείου, με ταυτόχρονη συγχώνευση ορισμένων εξ αυτών. Οι αλλαγές όμως αυτές, μάλλον θα δημιουργήσουν στις τουριστικές επιχειρήσεις πολλών περιοχών, σημαντικότερα προβλήματα και περισσότερες δυσκολίες από όσες στοχεύουν να επιλύσουν. Ιδιαίτερα σε ένα ευαίσθητο τομέα όπως ο τουρισμός που ετοιμάζεται για μια χρονιά καλύτερη από όλες τις προηγούμενες, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία να δηλώνουν αύξηση των αναμενόμενων αφίξεων των αλλοδαπών επισκεπτών.

Έτσι, οι αλλαγές που προτείνει το σχέδιο νόμου και αφορούν στη νέα διάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού, όσον αφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δεν κινούνται σε αναπτυξιακή λογική για τον τουρισμό μας γιατί με την συγχώνευση των υπηρεσιών και τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη, ακυρώνεται η υπάρχουσα δυναμική της περιοχής μας στον τουριστικό τομέα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης, έχει σήμερα στο πεδίο χωρικής αρμοδιότητάς της, τις έξι (6) Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου με τη νήσο Σαμοθράκη. Το Τουριστικό Δυναμικό των εποπτευομένων επιχειρήσεων αριθμεί συνολικά 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων, οι 300 αφορούν σε τουριστικά επαγγέλματα (τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία, rent a car, κλπ) και οι 1.700 σε τουριστικά καταλύματα όλων των μορφών με συνολική δυναμικότητα 45.000 κλινών. Ο δε αριθμός διοικητικών υποθέσεων που χειρίσθηκε η Υπηρεσία αυτή για το έτος 2013 ανήλθε στις 2.100 υποθέσεις. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι οι υπηρεσιακές μονάδες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην παρούσα κατάσταση έχουν ως εξής:

α) Διεύθυνση Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή,

β) Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Καβάλας,

γ) Γραφείο Πληροφοριών Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου, και

δ) Γραφείο Πληροφοριών Συνοριακού Σταθμού Κήπων.

Πιστεύουμε ότι ενδεχόμενη κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σημαίνει:

  • Πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής.

Η πρόσβαση για οποιαδήποτε υπόθεση στην έδρα της νέας Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, θα επισύρει την καταβολή ενός πολύ υψηλού κόστους μετακίνησης σε χρόνο και χρήμα, αφού η έδρα της νέας Υπηρεσίας θα απέχει πλέον χιλιομετρικά έως και450 χλμ.από περιοχές της Περιφέρειάς μας. Είναι σαν να αξιώνουμε από έναν πολίτη ή έναν επιχειρηματία που ζει και δραστηριοποιείται στο Λεκανοπέδιο να απευθυνθεί για την εξυπηρέτησή του σε μια Υπηρεσία που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, τα Γρεβενά ή την Κατερίνη.

  • Υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες λόγω του εξαιρετικά μεγαλύτερου κόστους διεξαγωγής υπηρεσιακών μετακινήσεων.

Η αποζημίωση ενός υπαλλήλου που υπηρετεί στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, προκειμένου να ελέγξει αυθημερόν κατά τη θερινή περίοδο ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη ανέρχεται σε 18,33€. (9,78€ ημερήσια αποζημίωση + 0,15×57χλμ αποζημίωση =18,33€).

Η αποζημίωση για τον ίδιο σκοπό του ίδιου υπαλλήλου με το ίδιο μέσο μετακίνησης αλλά με έδρα υπηρεσίας την Θεσσαλονίκη θα ανέλθει σε 140,94€ διότι εκτός από την μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση και τα διόδια, θα υπάρχει επιπλέον αποζημίωση διανυκτέρευσης αλλά και αυξημένη ημερήσια αποζημίωση λόγω της μίας επιπλέον ημέρας για την επιστροφή (39,13€ ημερήσια αποζημίωση + 0,15×301χλμ αποζημίωση + 6×2,40€ διόδια + 1×42,26€ αποζημίωση διανυκτέρευσης = 140,94€).

Στο παραπάνω παράδειγμα η εξοικονόμηση δαπανών που προκύπτει με την παραμονή της έδρας της Υπηρεσίας στην Περιφέρεια ανέρχεται σε 87%.

  • Κατάργηση ενός σημαντικού εργαλείου προώθησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος στις όμορες αγορές της Τουρκίας και Βουλγαρίας.

Η περιοχή αποδυναμώνεται στον τομέα του τουρισμού σε μια χρονική συγκυρία, όπου θα έπρεπε να διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα υπηρεσιακής οργάνωσης ώστε να προβάλλει και να προωθήσει το τουριστικό της προϊόν στις γειτονικές αγορές της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας για ενίσχυση και αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος.

  • Διοικητική συρρίκνωση και απομόνωση μιας ακριτικής περιοχής.

Πολλοί λόγοι επιβάλλουν επιλογές διοικητικής και θεσμικής οργάνωσης και συγκρότησης που θα αντανακλούν την ισχυρή παρουσία και την ουσιαστική μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την ανάπτυξη και την πρόοδο μιας ταυτόχρονα ακριτικής και μειονεκτικής περιοχής με πολλά προβλήματα και ιδιαιτερότητες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, σχεδιασμός δεν υποστηρίζεται από καμία επιστημονική έρευνα ή άλλη κλαδική μελέτη που να επιβεβαιώνει με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο την αναγκαιότητα υλοποίησης του προτεινόμενου σχήματος.

Ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν ακολουθείται η δομή των αποκεντρωμένων διοικήσεων, μιας και υπάρχει ξεχωριστή περιφερειακή υπηρεσία στη Ρόδο, ενώ και η έδρα της αντίστοιχης υπηρεσίας Θεσσαλίας βρίσκεται στον Βόλο και όχι την Λάρισα, διερωτώμεθα, με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η διατήρηση γραφείων υποστήριξης τουρισμού σε άλλες περιοχές (Μυτιλήνη, Σύρος, Κέρκυρα) και όχι και στη δική μας Περιφέρεια.

Σε κάθε περίπτωση είναι πρωτοφανές η περιοχή της Μακεδονίας & Θράκης που καλύπτει εδαφικά σχεδόν το 1/3 της χώρας να διατηρεί μόνον μια υπηρεσιακή μονάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σε τελευταία ανάλυση, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν υπηρετείται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός της διοικητικής αποκέντρωσης (άρθρο 101 του Συντάγματος).

Με όλα τα παραπάνω επιχειρήματα που σας παραθέσαμε ζητούμε και σας καταθέτουμε πρόταση ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στο νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις» το άρθρο 3 παράγραφος 7 να διαμορφωθεί ως εξής:

(άρθρ. 3 παρ. 7) Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:

α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων,

β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, και

γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα την Κομοτηνή και την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και την νήσο Σαμοθράκη.

Επιπλέον, σας δηλώνουμε την πρόθεσή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης να στεγάσει με ευθύνη της το Τμήμα Υποστήριξης Τουρισμού που θα έχει έδρα στην Περιφέρειά μας.

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι όποιες αλλαγές γίνονται στη νομοθεσία, στοχεύουν σε διοικητικές και λειτουργικές τομές που θα λύνουν προβλήματα και θα βοηθούν στην περαιτέρω άνοδο του τουρισμού, πιστεύουμε ότι η πρότασή μας θα εξεταστεί θετικά, δίνοντας τη δυνατότητα στις νέες δομές και υπηρεσίες τουρισμού του Υπουργείου να είναι αποτελεσματικά εργαλεία, ώστε ο τουρισμός να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης στην προσπάθεια ανάκαμψης που κάνει η πατρίδα μας.

 

 

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button