29 τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ξάνθης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ξάνθης από την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων του κατά τη χρονική περίοδο  Οκτώβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014  έχει πραγματοποιήσει 29 τμήματα σε διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα:

               

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ξάνθης από την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων του κατά τη χρονική περίοδο  Οκτώβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014  έχει πραγματοποιήσει 29 τμήματα σε διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα:

               

 • 7 τμήματα αγγλικής γλώσσας
 • 6 τμήματα γερμανικής γλώσσας
 • 3 ισπανικής γλώσσας
 • 2 ιταλικής γλώσσας
 • 1 τμήμα γαλλικής γλώσσας
 • 5 τμήματα επεξεργασίας κειμένου-διαδίκτυο
 • 2 τμήματα υπολογιστικά φύλλα-παρουσιάσεις
 • 2 δημιουργία ιστοσελίδας
 • 1 τμήμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

                                                                                                                                               

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κατά την περίοδο Μαρτίου 2014 – Μαΐου 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου  Ξάνθης  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 1.      Οικονομία-Επιχειρηματικότητα

 • Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (25  Ώρες)
 • Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών (25  Ώρες)

 

2.      Ποιότητα ζωής –Περιβάλλον

 • Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής (25  Ώρες)
 • Αγωγή υγείας- Πρώτες βοήθειες (25  Ώρες)

 

 3.      Γλώσσα και επικοινωνία

 • Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (25  Ώρες )
 • Βελτιώνω την ορθογραφία μου (25  Ώρες )
 • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (25  Ώρες )
 • Αγγλικά για τον τουρισμό          (25  Ώρες )
 • Γαλλικά για τον τουρισμό           (25  Ώρες )
 • Γερμανικά για τον τουρισμό      (25  Ώρες )
 • Ιταλικά για τον τουρισμό            (25  Ώρες)
 • Ισπανικά στον τουρισμό            (25  Ώρες )

 4.      Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

 • Διαχείριση εργασιακού άγχους (25  Ώρες )
 • Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία (25  Ώρες )

 5.      Πολιτισμός και Τέχνη

 • Ιστορία της Τέχνης (25  Ώρες )
 • Τοπική Ιστορία        (25  Ώρες )

 

 6.      Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

 • Μετανάστες –Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25  Ώρες )
 • Τσιγγάνοι- γλωσσικές δεξιότητες Ι (50  Ώρες )
 • Τσιγγάνοι- γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ (50  Ώρες )
 • Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25  Ώρες )
 • Μουσουλμανική μειονότητα- γλωσσικές δεξιότητες Ι (50  Ώρες )
 • Μουσουλμανική μειονότητα- γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ (50  Ώρες )

 

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης συνοδευόμενη με φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές τηλ. 2541083143

 

 

 

Δευτέρα- Παρασκευή 9:00-14:00

στο ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, Πλατείας Εμπορίου 44

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

       

                                                                      Από το Δήμο Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button