Πρωταθλήτρια στην ανεργία η Θράκη

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Νοέµβριο του 2013 ανήλθε σε 28,0%, έναντι 26,3% το Νοέµβριο του 2012 και 27,7% τον Οκτώβριο του 2013, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Νοέµβριο του 2013 εκτιµάται ότι, ανήλθε σε 3.550.679 άτοµα. 

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.382.062 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.376.643 άτοµα.   Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 112.752 άτοµα, σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (µείωση 3,1%) και κατά 35.726 άτοµα, σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (µείωση 1,0%). 

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Νοέµβριο του 2013 ανήλθε σε 28,0%, έναντι 26,3% το Νοέµβριο του 2012 και 27,7% τον Οκτώβριο του 2013, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Νοέµβριο του 2013 εκτιµάται ότι, ανήλθε σε 3.550.679 άτοµα. 

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.382.062 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.376.643 άτοµα.   Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 112.752 άτοµα, σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (µείωση 3,1%) και κατά 35.726 άτοµα, σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (µείωση 1,0%). 

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 78.041 άτοµα, σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (αύξηση 6,0%) και κατά 5.698 άτοµα, σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (αύξηση 0,4%). 

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται, ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 36.448 άτοµα, σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (αύξηση 1,1%) και κατά 6.331 άτοµα, σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (αύξηση 0,2%). 

Η ανεργία στις γυναίκες ανήλθε στο 32,2% και στους άντρες στο 24,9%. 

Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 61,4%, στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών σε 38,4%, στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών σε 24,6%, στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών σε 21,0%, στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών σε 16,3%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών διαμορφώθηκε σε 10,0%. 

Η ανεργία κατά περιοχή (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις): Μακεδονίας – Θράκης: 29,7% Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας: 28,8% Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: 26,9% Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων: 25,0% Αττικής: 28,9% Αιγαίου: 26,1% Κρήτης: 27,5%.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button