Επιστολή του Επιμελητηρίου Ξάνθης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό Ανάπτυξης

& Ανταγωνιστικότητας

κ. Κωστή Χατζηδάκη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

·           Κ.Ε.Ε.Ε

·           Επιμελητήρια της Χώρας

 

Κύριε Υπουργέ,

ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό Ανάπτυξης

& Ανταγωνιστικότητας

κ. Κωστή Χατζηδάκη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

·           Κ.Ε.Ε.Ε

·           Επιμελητήρια της Χώρας

 

Κύριε Υπουργέ,

Η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας και η επανεκκίνηση της οικονομίας του τόπου μας μέσω της στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα και στόχο της Πολιτείας και των Επιμελητηρίων τα οποία είναι φορείς στήριξης των επιχειρήσεων.

Με λύπη μας ωστόσο σας μεταφέρουμε την καταγγελία μέλους μας, η οποία όπως διαπιστώνουμε εκφράζει εκατοντάδες νέες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, σχετικά με την εξέλιξη της πρότασης της, στη Δράση “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”.

Η επιχειρηματική πρόταση της κας. Ζωγράφου Μαρίας εγκρίθηκε στην Υποδράση 2  με σειρά κατάταξης Α/Α 596 και στις 28/08/2013 ενημερώθηκε ότι το επενδυτικό της σχέδιο είναι σε φάση έγκρισης και ότι πρέπει να εκκινήσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ένταξής της, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό εφαρμογής, Παράρτημα ΙΙΙ, σελ. 6 από 12: Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

Επίσης στις 12/09/2013 ενημερώθηκε για την ανάρτηση του τεχνικού της παραρτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, όπου αναλύεται το εγκεκριμένο Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο αυτού.

Εν συνεχεία, υποβλήθηκαν εγκαίρως (πριν της δηλωθείσας οριστικής ημερομηνίας – 15.10.2013) στην Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική Συμβουλευτική Α.Μ.Θ. (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ”.

Τέλος όταν εξέτασαν τα έγγραφα που εστάλησαν, είδαν στην βεβαίωση έναρξης εργασιών, στο σημείο Στοιχεία Επιχείρησης και στο πεδίο Προέλευση Έναρξης ότι αναφέρει τη λέξη Επανέναρξη και ζήτησαν να σταλεί η βεβαίωση διακοπής της προηγούμενης δραστηριότητάς της κυρίας Ζωγράφου, προκειμένου να διαπιστώσουν ποια ήταν η προηγούμενη δραστηριότητα της και πότε διακόπηκε.

Τότε ενημερώθηκε προφορικά ότι υπάρχει πρόβλημα με την επιλεξιμότητα των προτάσεων των γυναικών που διαπιστώνεται στην έναρξή τους επανέναρξη και των οποίων η προηγούμενη δραστηριότητα είχε παύσει πριν την τελευταία τριετία.

Μάλιστα όπως επικαλούνται το πρόβλημα στηρίζεται στην απάντηση της ερώτησης 31 όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο επίσημο αρχείο των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων που δημοσίευσαν οι διαχειριστές του προγράμματος στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και συγκεκριμένα στο:  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads%5Cfaq_27_03_2013.pdf

 

Κύριε Υπουργέ,

Με την ανεργία να καλπάζει στη χώρα μας σε υψηλά επίπεδα και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να αναζητούν κάθε πιθανή λύση για εξεύρεση μιας θέσης εργασίας, σας παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα του θέματος.

 

 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button