ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Εκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου  την 31/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 . στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου, βάσει της παρ.

 Εκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου  την 31/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 . στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3463/2006 Η Συνεδρίαση κρίνεται ως «έκτακτη» λόγω της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζει ο νόμος για την διαδικασία του ανωτέρω θέματος. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Σχετικά Άρθρα

Back to top button