Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για το σοβαρό ατύχημα από διαρροή υδραργύρου στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης

Σοβαρό χημικό ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο οικοδομής, που στεγάζει το ΙΓΜΕ, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες και γραφεία στην πόλη της Ξάνθης.

 Συγκεκριμένα, μπροστά στην είσοδο της οικοδομής, υπήρξε, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα, διαρροή μεγάλης ποσότητας υδραργύρου κατά τη διάρκεια μεταφοράς ενός μηχανήματος από τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε εργαστήριο του πανεπιστημίου, που στεγάζεται στην ίδια οικοδομή.

Σοβαρό χημικό ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο οικοδομής, που στεγάζει το ΙΓΜΕ, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες και γραφεία στην πόλη της Ξάνθης.

 Συγκεκριμένα, μπροστά στην είσοδο της οικοδομής, υπήρξε, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα, διαρροή μεγάλης ποσότητας υδραργύρου κατά τη διάρκεια μεταφοράς ενός μηχανήματος από τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε εργαστήριο του πανεπιστημίου, που στεγάζεται στην ίδια οικοδομή.

 Παρ’ όλο όμως που το ατύχημα σημειώθηκε αρκετές μέρες πριν και ενώ ο υδράργυρος συνιστά ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία και η διαρροή του συνιστά σοβαρό χημικό ατύχημα για το οποίο απαιτείται ειδικός χειρισμός, το περιστατικό δηλώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μόλις την Παρασκευή 24 Γενάρη.

Το ατύχημα αναδεικνύει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όλης της χώρας, λόγω της ακολουθούμενης κρατικής πολιτικής, όλο το προηγούμενο διάστημα. Η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, η προώθηση της πολιτικής ΕΕ-άρχουσας τάξης,  η αναγόρευση της «οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΑΕΙ» που πολλαπλασιάζει τα προβλήματα αφού ελαχιστοποιεί τους πόρους για την υγιεινή και ασφάλεια, γενικότερα η υποταγή της επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας στις ανάγκες των μονοπωλίων, είναι οι πραγματικοί υπαίτιοι. Το σοβαρό ατύχημα και άλλα αντίστοιχα που έχουν συμβεί σε χώρους εκπαίδευσης και ειδικότερα πανεπιστημίων, αναδεικνύει την έλλειψη διαδικασιών και τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σε τέτοιους χώρους για την ασφάλεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, χειρισμό και αποθήκευση επικίνδυνων υλικών, ασφαλών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε χώρους εργαστηρίων, προετοιμασία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και ασφαλούς εκκένωσης των χώρων, γενικότερα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και φοιτητών, καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγεία και του περιβάλλοντος. Οι πρόσφατες απολύσεις εκατοντάδων εργαζόμενων, συχνά εξειδικευμένου προσωπικού, από τα ΑΕΙ οδήγησαν σε ουσιαστική διακοπή λειτουργίας πολλών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, πολλαπλασίασαν τα προβλήματα αυτά.

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙοι κ.κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:

  • Την απομάκρυνση όλης της ποσότητας του υδραργύρου και την πιστοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος, όχι μόνο για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών που στεγάζονται στη συγκεκριμένη οικοδομή, αλλά και γενικότερα των πολιτών της πόλης της Ξάνθης;
  • Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της απομάκρυνσης του υδραργύρου και του καθαρισμού της περιοχής με όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους που θα εμπλακούν, καθώς και για την ασφαλή απόρριψή του ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
  • Την υποβολή των εργαζόμενων, στις υπηρεσίες που στεγάζονται στη συγκεκριμένη οικοδομή, στις ενδεδειγμένες εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση από δημόσιο νοσοκομείο και ιατρό εργασίας, ώστε να διερευνηθεί η έκθεση σε υδράργυρο και οι τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους, και για να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ιατρικές και οι εργαστηριακές εξετάσεις και η τυχόν θεραπεία που θα απαιτηθεί, σε δημόσια νοσοκομεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των εργαζόμενων;
  • Την άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια και την επαρκή στελέχωση γενικότερα όλων των υπηρεσιών των πανεπιστημίων με εξειδικευμένο και λοιπό προσωπικό;
  • Την αντιμετώπιση και πρόληψη των κινδύνων στα πανεπιστήμια και γενικότερα στους χώρους εκπαίδευσης;
  • Τι ποσοτικά στοιχεία υπάρχουν για την εφαρμογή νομοθετικών προβλέψεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα πανεπιστήμια της χώρας (απασχόληση Τεχνικών Ασφάλειας, Ιατρών εργασίας, καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών – εργατικών ατυχημάτων, ύπαρξη γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου – μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον, ενημέρωση – εκπαίδευση εργαζομένων κλπ.);

 

Οι βουλευτές

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

 

Ελένη Γερασιμίδου 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button