«Λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων της Θράκης που πλήττονται από τη νόσο της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα»

Τους τελευταίους μήνες οι κτηνοτρόφοι της Θράκης έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά από την εμφάνιση της νόσου της Ευλογιάς. Η  νόσος βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο στους τρεις Νομούς της Θράκης με αποτέλεσμα τα ζώα που βρίσκονται υπό περιορισμό, στις ζώνες  προστασίας των 3 και10 χιλιομέτρων,  να υπερβαίνουν τις 200.000 και οι θανατώσεις νοσούντων ζώων να πλησιάζουν ήδη της 20.000.

Τους τελευταίους μήνες οι κτηνοτρόφοι της Θράκης έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά από την εμφάνιση της νόσου της Ευλογιάς. Η  νόσος βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο στους τρεις Νομούς της Θράκης με αποτέλεσμα τα ζώα που βρίσκονται υπό περιορισμό, στις ζώνες  προστασίας των 3 και10 χιλιομέτρων,  να υπερβαίνουν τις 200.000 και οι θανατώσεις νοσούντων ζώων να πλησιάζουν ήδη της 20.000. Το πρόβλημα επιτείνεται από τη μεγάλη διάρκεια του φαινομένου το οποίο προκαλεί και δευτερογενείς επιπτώσεις καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται για τη μη εξάπλωση της νόσου, υπάρχει πρόβλημα στη διάθεση των χορτονομών, αδυναμία πώλησης ζώντων αμνοεριφίων καθώς και απαγόρευση ή υπό όρους συλλογή γάλακτος από τους παραγωγούς της Θράκης.

            Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε οικονομική καταστροφή τον κλάδο των κτηνοτρόφων της Θράκης, ο οποίος απασχολεί εκατοντάδες οικογένειες και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομίας στην περιοχή.

            Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η πολιτεία έχει λάβει σειρά μέτρων σε σχέση με την αποζημίωση των παραγωγών και την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου καθώς και την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης που φαίνεται όμως να μην επαρκούν καθώς η έκταση της ζημίας είναι τεράστια και διευρύνεται συνεχώς.

            Για το λόγο αυτό προτείνεται η άμεση υπογραφή της ΚΥΑ που προβλέπεται για τον καθορισμό του ύψους και των δικαιούχων της αποζημίωσης για το 2014 από τους συναρμόδιους υπουργούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τις πραγματικές ανάγκες (κόστος αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου, κόστος τροφής ανά ημέρα περιορισμού των ζώων στις σταβλικές εγκαταστάσεις κλπ). Θα πρέπει, επίσης, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απόδοσης των αποζημιώσεων, να ενισχυθούν επιπλέον οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να ανασυστήσουν τις εκτροφές τους καθώς και να προβλεφθεί αποζημίωση για τις δαπάνες διατροφής των ζώων που βρίσκονται υπό επιτήρηση.

            Ιδιαίτερα σημαντική για τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων είναι η άμεση καταβολή αποζημίωσης για τις τροφές των αιγοπροβάτων που βρίσκονται υπό περιορισμό καθώς οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που προκαλεί ο εγκλεισμός των ζώων στις σταβλικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθούν άμεσα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με εξειδικευμένο προσωπικό, να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την υπερωριακή απασχόληση και τις μετακινήσεις των υπαλλήλων (άρση του περιορισμού στα διανυόμενα χιλιόμετρα), η συνδρομή της Αστυνομίας και των Δήμων στην επιτήρηση των περιοριστικών μέτρων και τη λειτουργία των απολυμαντικών σημείων.

          Επίσης, ως γνωστόν υπάρχει Πρότυπο Διασυνοριακό Κτηνιατρικό Κέντρο  Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη Νομαρχία Έβρου μέσω INTERREG με σκοπό την παρακολούθηση και μελέτη εμφάνισης των εξωτικών νοσημάτων στο νομό. 

  Οι χώροι του Διασυνοριακού Κέντρου Εξωτικών νοσημάτων είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τον απαιτούμενο λειτουργικό, όσο και εργαστηριακό εξοπλισμό για την διενέργεια των πρώτων εξετάσεων  για τον εντοπισμό διαφόρων ζωονόσων.

   Αν λειτουργούσε το συγκεκριμένο κέντρο θα είχαμε αποφύγει την εξάπλωση της συγκεκριμένης νόσου, αλλά και άλλων που θα παρουσιαστούν στο μέλλον.

Η κτηνοτροφία στη Θράκη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της περιοχής με πολλές προοπτικές ανάπτυξης στον οποίο απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι. Η πολιτεία οφείλει με κάθε τρόπο να προστατεύσει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τους κτηνοτρόφους προκειμένου να ξεπεράσουν το πρόβλημα που προέκυψε από τη νόσο της Ευλογιάς και να τους στηρίξει με όλα τα μέσα ώστε να μπορέσουν να ανασυστήσουν τις εκτροφές τους και να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις του φαινομένου.

 

        Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι

οι  κ.κ. Υπουργοί

 

  1. Ποια είναι τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων για τη νόσο της ευλογιάς στη Θράκη που σχεδιάζουν τα συναρμόδια Υπουργεία;
  2. Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν στην προμήθεια τροφών για τα αμνοερίφια που είναι υπό περιορισμό στις ζώνες προστασίας; Ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης ανά ζώο;
  3. Πότε προβλέπεται να υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ και ποιο θα είναι το ύψος των αποζημιώσεων;
  4. Προβλέπεται ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιοχής για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου;
  5. Προτίθενται να στελεχώσουν και να αξιοποιήσουν την υφιστάμενη ανενεργή δομή του Πρότυπου Διασυνοριακού Κτηνιατρικού Κέντρου  Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 1.                 Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής Ροδόπης

2.                 Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου

3.                 Αλέξανδρος Κοντός, Βουλευτής Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button