Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Σήμερα και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου’

 Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ ΣΑΡΔΕΩΝ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ – ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Σήμερα και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου’

 Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ ΣΑΡΔΕΩΝ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ – ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για έργα του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ Σχολείων (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ :   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ επενδύσεων (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή επιγραφής στην είσοδο του κτιρίου του ΝΠΔΔ Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία: «Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»

09ο ΘΕΜΑ :   Διόρθωση της αριθμ.227/2013 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Ξάνθης για το οικονομικό έτος 2014 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμ.53/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης οικ. Έτους 2013 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

11ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της με αριθμ.04/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

12ο ΘΕΜΑ :   Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

13ο ΘΕΜΑ :   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014

14ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. Έτος 2014 (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

15ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπών το Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 67 του ΠΔ 28/80 για τη περίοδο 1-1-2014 έως 31/8/2014 (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

16ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπών το Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

17ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων για τη περίοδο 1-1-2014 έως 31/8/2014 (εισηγήτρια Πανταζή Ελένη)

18ο ΘΕΜΑ :   Σύσταση Επιτροπής Καταμέτρησης Ζώων του άρθρου 4 του ΝΔ. 318/69 (ΦΕΚ 212Α΄) στο Δήμο Ξάνθης για τη περίοδο 1-1-2014 έως 31/8/2014 (εισηγήτρια Συμεωνίδου Παρθενόπη)

19ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για τη περίοδο 1-1-2014 έως 31/8/2014 (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

20ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την επιβολή προστίμων για την στάθμευση οχημάτων στη περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης για τη περίοδο 1-1-2014 έως 31/8/2014 (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

21ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την εκποίηση Δημοτικών Εκτάσεων για τη μετεγκατάσταση επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

22ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του γραφείου που βρίσκεται στην οδό Γ. Στάυρου 20Δ στη Ξάνθη (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

23ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

24ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθώματος των καταστημάτων 1 και 2 στο κέντρο χονδρεμπορίου κατόπιν αίτησης της εταιρίας (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

25ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθώματος του καταστήματος 3 στο κέντρο χονδρεμπορίου κατόπιν αίτησης της εταιρίας (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

26ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου δικαιωμάτων βοσκής σε βάρος κτηνοτρόφου για αυθαίρετη βοσκή κατόπιν απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου και για την απομάκρυνσή του (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

27ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την διαγραφή δικαιώματος βοσκής έτους 2012 της Κ.Φ. του Χ. (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

28ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την διαγραφή των ανείσπρακτων βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης της Π.Κ. του Ε. (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

29ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την διαγραφή των ανείσπρακτων βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης του Π.Δ. του Ε. και της Π.Ε. του Ε. (εισηγήτρια Στέλλα Μόσχου)

30ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών του Γ.Τ. του Μ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

31ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας του Ξενώνα – καταφυγίου Δρυμιάς (εισηγητής εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος)

32ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «Νέστος – Ροδόπη» του πρώην Δήμου Σταυρούπολης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος)

33ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίησης οικοπέδων του  οικισμού Κομνηνών της Τοπικής Κοινότητας Κομνηνών δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης, σε άστεγους δημότες (εισηγήτρια Ασικίδου Μαρία)

34ο ΘΕΜΑ :   Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής καλλιεργήσιμης γης του αγροκτήματος Ιωνικού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Ξάνθης για την καλλιεργητική περίοδο έτους 2014 (εισηγητής Τσορμπατζίδης Βασίλειος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button