Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 14:30 στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος, Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 1ο Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2013.Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Θέμα 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 14:30 στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος, Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 1ο Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2013.Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Θέμα 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον γραφιστικό σχεδιασμό, επιμέλεια και προμήθεια εκτυπωμένων εντύπων προβολής διαφόρων τύπων, μορφών και γλωσσών και ποσοτήτων έτους 2014 του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Θέμα 4ο Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης.Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Θέμα 5ο Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Θέμα 6ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Σχετικά Άρθρα

Back to top button