Η Ομιλία του προέδρου του ΕΒΕ Ξάνθης στην κοπή της πίτας

Αγαπητοί συνάδελφοι

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σας καλωσορίζουμε στους χώρους του Επιμελητηρίου, στην γιορτή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας όπου καθιερώσαμε πλέον να γίνεται αυτή η εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνουμε ότι ο χώρος αυτός είναι ο δικός σας χώρος. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ένα «Νέο Επιμελητήριο Ανοιχτό για Όλους». Για κάθε επαγγελματία, έμπορο, επιτηδευματία, βιοτέχνη και βιομήχανο. Ένα χώρο όπου μπορείτε να εκφράζετε δημοκρατικά τις απόψεις σας, τις ιδέες σας, τα παράπονά σας και να έχετε την αρωγή της διοίκησης και των υπαλλήλων του.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σας καλωσορίζουμε στους χώρους του Επιμελητηρίου, στην γιορτή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας όπου καθιερώσαμε πλέον να γίνεται αυτή η εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνουμε ότι ο χώρος αυτός είναι ο δικός σας χώρος. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ένα «Νέο Επιμελητήριο Ανοιχτό για Όλους». Για κάθε επαγγελματία, έμπορο, επιτηδευματία, βιοτέχνη και βιομήχανο. Ένα χώρο όπου μπορείτε να εκφράζετε δημοκρατικά τις απόψεις σας, τις ιδέες σας, τα παράπονά σας και να έχετε την αρωγή της διοίκησης και των υπαλλήλων του.

Ο θεσμός των Επιμελητηρίων αποτελεί βασικό πόλο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας, συνδυάζοντας την εμπειρία της διεθνούς δραστηριότητας με τη γνώση του ελληνικού περιβάλλοντος, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Η ενεργή συμμετοχή μας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής μας, η διάχυση των πληροφοριών με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο προς τα μέλη μας και γενικά ο υψηλός βαθμός αποτελεσματικότητας, μας καθιστά εδώ και χρόνια αξιόπιστους συμβούλους του Κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Διεκδικούμε και σχεδιάζουμε με τη συμμετοχή όλων των μελών μας την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και του τόπου μας.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τη χρονιά που πέρασε στο Επιμελητήριο μας, η πλειοψηφία των στόχων επετεύχθησαν μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που είχαν σαν αποτέλεσμα την προώθηση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία κλίματος ουσιαστικής συνεργασίας και κοινών στόχων του φορέα με τα μέλη του. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλότερου επιπέδου και χρησιμότητας και σχεδιάζονται με ανταποδοτική βάση. Τα μέλη μας πλέον αναγνωρίζουν το Επιμελητήριο ως κατεξοχήν εκπρόσωπο τους, είναι συνειδητά και ενεργά συμμετέχοντα και συνεργαζόμενα. Αυτή η στάση είναι άκρως επιχειρηματική και αν την ακολουθήσουμε με συνέπεια θα απαντάμε στις ανάγκες σας.

Σχεδιάζουμε, παράγουμε και υλοποιούμε τεκμηριωμένες προτάσεις και πολιτικές με αποτέλεσμα να κατοχυρωθεί το Επιμελητήριο στη συνείδηση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αυξάνοντας το βαθμό συνεργασίας και συνέργιας με την Πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, χώρου και προτεραιοτήτων που έχουν ως επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις του τόπου μας. Αποτελεί μονόδρομο η συνεργασία και η χάραξη κοινής αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε η περιοχή μας να αποκτήσει τις σωστές δομές επιχειρηματικότητας και στόχευσης στο μέλλον και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε στην πράξη εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα εγγυάται την ανάπτυξη του τόπου. Τα Επιμελητήρια της χώρας, αυτό καταφέραμε να το κάνουμε πράξη και αποδείξαμε ότι όλοι μαζί με μία ταχύτητα, έχουμε μεγαλύτερη δύναμη παρέμβασης και μπορούμε να διεκδικήσουμε πιο αποτελεσματικά. Σημαντική και ουσιαστική επίσης, ήταν η συνεργασία, σε πολλούς τομείς με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, τους Δήμους, το ΔΠΘ και άλλους φορείς.

Εκπληρώνοντας το θεσμικό μας ρόλο ως σύμβουλοι της Πολιτείας έχουμε επεξεργαστεί και υποβάλλει στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, σειρά αιτημάτων και προτάσεων που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο και τον τόπο μας. Πολλά από αυτά είχαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Έχουμε διαχειριστεί με πλήρη διαφάνεια και συνέπεια και το τελευταίο ευρώ από συνδρομές και κονδύλια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αξιοποιώντας τα με δίκαιο και ισότιμο τρόπο προς όφελος όλων των μελών μας.

Το Επιμελητήριο Ξάνθης πρωτοπορεί πανελλαδικά, ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ομολογουμένως επιτυχής συμμετοχή και δράση μας σε αυτά αποτελεί εγγύηση κα για τα επόμενα χρόνια ότι θα εργαζόμαστε ουσιαστικά για την ανάδειξη του τόπου μας και την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Εμπράκτως στηρίζουμε τον εθνικό στόχο, καθιστώντας τον τουρισμό σε στρατηγικό τομέα ανάπτυξης της περιοχής μας. Αναλάβαμε την οργάνωση και προβολή όλων των δυνατοτήτων που έχει η περιφερειακή μας ενότητα, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που μπορεί το Επιμελητήριο μας να χρησιμοποιήσει, αισιοδοξώντας πως βήμα-βήμα, με σωστή οργάνωση και στοχευμένες δράσεις, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την προβολή της περιοχής μας, καθιστώντας την τουριστικό προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε σε λειτουργία το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής στο Επιμελητήριό μας.

Συνεχίσαμε, σε συνεργασία με Επιμελητήρια και Γραφεία Εμπορικών Ακολούθων του εξωτερικού, αξιοποιώντας αυτά τα σημεία επαφής, για εμπορικούς και οικονομικούς τομείς διαχέοντας παράλληλα τις πληροφορίες στα μέλη μας με σκοπό την τόνωση της εξωστρέφειας. Προς το σκοπό αυτό, ουσιαστική και παραγωγική ήταν η συνεργασία με την Αν. ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Υποστηρίξαμε και οργανώσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και ημερίδες ενημέρωσης των μελών μας. Η περιοχή μας διαθέτει πλούσιο επιστημονικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί. Και φέτος, θα ενθαρρύνουμε και θα υποστηρίξουμε προγράμματα εκπαίδευσης για εργοδότες και υπαλλήλους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής αλλά και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής μας.

Με την ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι στις 22 Ιανουαρίου ο ΓΓ Εμπορίου κ. Κομνηνός, θα είναι ο κύριος ομιλητής ημερίδας ενημέρωσης αναφορικά με το ΕΣΗΔΗΣ καθώς και άλλα θέματα αρμοδιότητάς του.

Δώσαμε την ευκαιρία στα μέλη μας να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να προσελκύσουν νέους πελάτες και να αναπτύξουν δημιουργικές επαφές μέσω της συμμετοχής τους σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές. Διοργανώσαμε στην πόλη μας, την 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας που φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός γι’ αυτό και ξεκινήσαμε ήδη την προετοιμασία για την τρίτη διοργάνωση που φέτος θα έχει τη μορφή Γενικής Έκθεσης, όπου θα εντάξουμε τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της περιοχής μας.

Μια πρόταση που έθεσε το Επιμελητήριο μας στο Δήμο Ξάνθης ήταν η διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Η πόλη μας ιστορικά, δικαιούται αυτή την καταξίωση αφού διαθέτει αρχαιολογικό πλούτο, πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά και φυσικές ομορφιές. Δεν θα μπορούσαμε εμείς, σαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου να μείνουμε αδιάφοροι στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Η ανάδειξη διεθνούς ταυτότητας, η αύξηση των επενδύσεων και η διαπολιτισμική ένταξη είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να διεκδικήσουμε τον τίτλο.

Ο πολυετής αγώνας και οι επίμονες προσπάθειες μας για τροποποίηση, προς όφελος των μελών μας, του Ν. 2121/93, περί πνευματικών δικαιωμάτων απέδωσε καρπούς. Στις 9/1/2014 ξεκίνησε τις εργασίες της η Εθνική Επιτροπή Διαλόγου για τα πνευματικά δικαιώματα και τη Δημόσια Εκτέλεση, όπου εκπροσώπησα τα Επιμελητήρια της χώρας, μετά από απόφαση της Γ.Σ. της ΚΕΕΕ στην Άρτα, τον περασμένο Απρίλιο. Οι εργασίες της Επιτροπής, που αποτελείται από φορείς χρηστών έργων ή/και αντικειμένων και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, θα διαρκέσουν 2 μήνες και τα πορίσματα της θα ανακοινωθούν στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Και ενώ το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων φαίνεται προς οδεύει σε λύση ένα άλλο ζήτημα που μας απασχόλησε και αγωνιστήκαμε για την επίλυση του, το παραεμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι και έγκλημα κατά του εμπορίου και των νόμιμων επιχειρήσεων. Είναι κοινωνικά άδικο στην Ελλάδα των μνημονίων το επίσημο Κράτος αντί να αντιμετωπίζει το παραεμπόριο και τη φοροδιαφυγή που συνεπάγεται, από την οποία έχει απώλεια πόρων δις ευρώ, να επιλέγει να κυνηγά ανελέητα τους συνεπείς φορολογούμενους προκειμένου να εισπράξει από αυτούς πολύ λιγότερα. Και είναι απαράδεκτο αντί να ελέγξει το παραεμπόριο που ανθεί να επιτρέπει στα κυκλώματα να δρουν ανενόχλητα και να απαιτεί άμεσες θυσίες από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, και να εγκαταλείπει στο έλεος της ύφεσης χιλιάδες επιχειρήσεις που πληρώνουν φόρους και εισφορές και προσφέρουν θέσεις εργασίας αλλά δεν μπορούν να αντέξουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό ούτε τις συνέπειες της ακραίας λιτότητας και αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο.

Άμεση προτεραιότητα, επίσης, για τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο είναι η επίλυση του ασφαλιστικού – ΟΑΕΕ. Ο επιμελητηριακός κόσμος έχει καταθέσει και για αυτό το ζήτημα, την πρότασή του, ως επιλογή διεξόδου.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2013 ήταν μια ακόμη δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα και για τον τόπο μας, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, την κοινωνία. Η ύφεση, παρά την αποκλιμάκωση, διατηρήθηκε για έκτο κατά σειρά έτος, η ανεργία εξακολούθησε να αυξάνεται και το εισόδημα των πολιτών – καταναλωτών συνέχισε να επιβαρύνεται με όλο και πιο δυσβάστακτους φόρους. Οι ελληνικές και οι τοπικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν και φέτος ασφυκτικές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας η οποία ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά από χρόνια προβλήματα της εγχώριας πραγματικότητας: δαιδαλώδες νομοθετικό περιβάλλον, γραφειοκρατία και υψηλό διοικητικό κόστος, ασταθές φορολογικό καθεστώς. Χιλιάδες ήταν αυτές που αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να συρρικνώσουν τις δραστηριότητες τους ή να μεταφέρουν την έδρα τους σε όμορες χώρες, προκειμένου να επιβιώσουν. Στον τομέα των εξαγωγών, μετά από θεαματικές επιδόσεις των προηγούμενων ετών, το 2013 άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια κόπωσης. Η υπερπροσπάθεια από την πλευρά των εξαγωγικών επιχειρήσεων, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και συνεπείς μέσα σε ένα εξαιρετικά αντίξοο περιβάλλον, δύσκολα μπορεί να συνεχιστεί.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι πρέπει να αρχίζει να «βρέχει χρήματα». Ωστόσο η έμφαση θα πρέπει να περάσει πλέον από τις περιοριστικές πολιτικές στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην προώθηση παρεμβάσεων που δίνουν ώθηση σε νέες επενδύσεις, ανάσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος, η μείωση του κόστους της ενέργειας, η επένδυση στην έρευνα, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι τομείς στους οποίους απαιτείται περισσότερη προσπάθεια και αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Βαρύνουσας σημασίας λοιπόν είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των υπόλοιπων πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ που θα έχει καθοριστική σημασία στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Για αυτό και χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων να αποφευχθούν τα λάθη και οι αστοχίες του παρελθόντος. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα υποστηρίξει επιλεγμένους τομείς ανάπτυξης, θα χρηματοδοτήσει δράσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία και στην απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της υγιούς μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Την κρίσιμη αυτή περίοδο τα Επιμελητήρια θέτουν τη συσσωρευμένη εμπειρία και τη γνώση τους στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Η ΚΕΕΕ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στην Κυβέρνηση, για την άμεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και τη διοχέτευσή τους στην πραγματική οικονομία. Τα κονδύλια αυτά με τη συνδρομή της ΚΕΕΕ και μέσω του δικτύου των 59 τοπικών επιμελητηρίων θα διατεθούν, μέσα από συγκεκριμένο ελεγκτικό μηχανισμό καταβολής, προκειμένου να ενισχυθούν οι παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που με τη σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Επιπλέον τα Επιμελητήρια μέσω της δικτύωσης τους με Επιμελητήρια του εξωτερικού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Είναι στο χέρι της Πολιτείας να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη γρήγορων αποφάσεων και αποτελεσματικών δράσεων. Διαφορετικά η οικονομία της χώρας θα συνεχίσει να διολισθαίνει οδηγώντας την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή σε μη προβλέψιμα αδιέξοδα.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Το 2014 θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη χώρα μας, μιας πορείας που οδηγεί από το χθες στο αύριο. Μπορεί να γίνει η χρονιά που θα σηματοδοτήσει το τέλος της κρίσης και την έναρξη μια σταδιακής αλλά σταθερής ανάκαμψης. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα μπροστά. Χάρη κυρίως στις θυσίες των πολιτών της, που έχει στερέψει από αντοχές, η Ελλάδα κατάφερε να εξαλείψει μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης των 24 δις ευρώ.

Μπορεί όμως ταυτόχρονα να ακυρωθούν όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες λόγω πολιτικών αναταράξεων – φέτος θα διεξαχθούν 2 εκλογικές αναμετρήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και το Ευρωκοινοβούλιο – μεταρρυθμιστικής κόπωσης αλλά και εξάντλησης των αντοχών της κοινωνίας.

Τα χειρότερα φαίνεται να βρίσκονται πλέον πίσω μας. Όμως η έξοδος από την κρίση δεν έχει ακόμη διασφαλισθεί. Το αν η χώρα θα καταφέρει, τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε να κάνει το αποφασιστικό βήμα μπροστά θα κριθεί από την εφαρμοζόμενη πολιτική της Κυβέρνησης. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η επιστροφή σε θετικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, μετά από μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί όσο συνεχίζεται το «στύψιμο» της αγοράς και των νοικοκυριών. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα λιτότητας. Τα περιθώρια αντοχής της ελληνικής κοινωνίας έχουν εξαντληθεί. Η Ελλάδα θα μπορέσει να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά μόνο με στοχευμένες κάθετες παρεμβάσεις και όχι με νέα οριζόντια μέτρα.

Παράλληλα, θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις κατεστημένες νοοτροπίες και τα στερεότυπα του παρελθόντος και να μεταβούμε στην ανάδειξη μιας νέας, υγιούς κουλτούρας όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον και τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής οικονομικής ευημερίας.

Τα βήματα που έχουν γίνει είναι σημαντικά, με δεδομένο ότι η χώρα είχε στους περισσότερους τομείς ένα τεράστιο χάσμα να καλύψει. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες ήταν και είναι πολλές. Η μάχη δίνεται ενάντια σε χρόνιες στρεβλώσεις και προβλήματα με βαθιές ρίζες στο παρελθόν.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο τόπος μας διαθέτει δυνάμεις που μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση της ανάπτυξης. Διαθέτει επιχειρήσεις και στελέχη με όραμα, ταλέντο και ικανότητες. Διαθέτει ανθρώπους που μπορούν να οδηγήσουν την πορεία στην επόμενη μέρα.

Για αυτό και το Επιμελητήριο μας κάθε χρόνια βραβεύει επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και ανθρώπους, που ανεξάρτητα από τις γραμματικές γνώσεις τους,  μοχθούν, για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τις εξαγωγές τους και όχι μόνο, ώστε να αποτελέσουν το παράδειγμα προς μίμηση. Επιχειρήσεις για τις οποίες η κρίση λειτούργησε ως «ευκαιρία» για βελτίωση, που άλλαξαν τη λειτουργία και τη στρατηγική τους, επιμένοντας όμως στην ποιότητα των προϊόντων τους. Επιχειρήσεις που έγιναν ανταγωνιστικές, που εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των πελατών – καταναλωτών.

 

Μέσα από αυτή την αίθουσα θα ήθελα να στείλω το μήνυμα ότι εδώ που φτάσαμε δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε. Τώρα χρειάζεται στόχευση, σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται να πιστέψουμε στις δυνάμεις των ελληνικών επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους. Πρέπει να πιστέψουμε ότι η ανάπτυξη της επόμενης μέρας θα προκύψει μόνο μέσα από τις προσπάθειες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε όλη τη χώρα. Και να τους παρέχουμε το οξυγόνο και τη στήριξη που έχουν ανάγκη. Το Επιμελητήριο είναι ο θεσμός που βρίσκεται κοντά στις επιχειρήσεις και όλοι εσείς τα μέλη μας καλείστε να αξιοποιήσετε τις δομές και την εμπειρία μας.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που τιμήσατε με την παρουσία σας την καθιερωμένη γιορτή του Επιμελητηρίου μας. Εύχομαι ολόψυχα, εκ μέρους όλου του Δ.Σ. και των υπαλλήλων χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας.

Χρόνια πολλά!

Σχετικά Άρθρα

Back to top button