Την Παρασκευή συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΑΘ

Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης θα γίνει στις 27 – 12 – 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

      

        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι   τα εξής:

Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης θα γίνει στις 27 – 12 – 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

      

        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι   τα εξής:

  1. 1.

 

Συζήτηση και έγκριση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΟΠΣ 445813 ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013»

Εισηγητής: Στέλεχος Γ ΠΑΜΘ, υπεύθυνος του έργου προτεραιότητας  κ. Σοφοκλής Λαρίσης .

 

  1. 2

Eγκριση  του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου, για το έτος 2014.

Εισηγητής : Ο  Αν. Διευθυντής Δασών Ν. ΄Εβρου κ. Χρήστος Τρομπούκης.

 

  1.  

Eγκριση Προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας του Ν. Ξάνθης , για το έτος 2014.

Εισηγητής : Ο Διευθυντής Δασών Ν. Ξάνθης κ. Νίκος Μαραγκός.

 

  1. 3

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικών Συμβάσεων για την παραχώρηση/διάθεση αυτοκινήτων, από τον Ε.Φ.Ε.Τ., ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, σύσταση της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και ορισμός εκπροσώπων για την παράδοση παραλαβή.

Εισηγητής : Ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Αθανάσιος Βλάχος.

  1.  
Επικύρωση πρακτικού 14ης ,15ης και 16ης Συνεδρίασης έτους 2013, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  κ. Ιωάννης Τελλίδης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ    ΤΕΛΛΙΔΗΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button