Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης, έχοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση και κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές της Περιφέρειας για τα εξής:

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης, έχοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση και κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές της Περιφέρειας για τα εξής:

  1. 1.     Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και την παραγωγή κρέατος,, υπόκεινται υποχρεωτικά σε πολλαπλούς  κτηνιατρικούς ελέγχους  πού αφορούν  την προστασία της υγείας τους στα εκτροφεία ,  κατά την  μεταφορά, την προ σφαγής εξέταση των ζώων  και  την διαδικασία  σφαγής τους. Σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία , στα οποία οι επίσημοι κτηνίατροι πέραν των παραπάνω ελέγχων διενεργούν και τον  κρεοσκοπικό έλεγχο του παραγόμενου κρέατος.
  2. 2.     Όλα τα σφάγια υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (σφραγίδα) ωοειδούς σχήματος και χρώματος λαμπρού κυανού (Ε 133) για τα εντός Ευρωπαϊκής Κοινότητας και καστανού (Ε 155) για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
  3. 3.     Επίσης πρέπει να φέρουν επισήμανση της χώρας προέλευσης των ζώων με σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος ( π.χ. ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , ΡΟΥΜΑΝΙΑ κ.λ.π.) και επισήμανση ως προς το είδος του σφάγιου   ( π.χ. ΑΜΝΟΣ , ΕΡΙΦΙΟ κ.λ.π.).
  4. 4.     Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας στο οποίο δεν έχουν διενεργηθεί οι παραπάνω έλεγχοι και το οποίο δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας.
  5. 5.     Απαγορεύεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία η σφαγή ζώων εντός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την εμπορία του κρέατος τους.

Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στα εξής:

 

  1. 1.     Τα θηράματα, εκτρεφόμενα ή άγρια (ημιάγριοι χοίροι , αγριογούρουνα, ελάφια, ζαρκάδια κλ.π.) θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν του όρους της νομοθεσίας και προσφέρονται στον καταναλωτή έχοντας υποστεί πλήρη εκδορά (γδάρσιμο) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση δίχως να υπάρχουν τεμάχια δέρματος σε αυτά και να φέρουν σήμα καταλληλότηταςτης εγκατάστασης παραγωγής τους, ωοειδούς σχήματος.
  2. 2.     Τα σφάγια γαλοπούλας διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, έχουν υποστεί αποπτίλωση και απεντέρωση (να μην υπάρχουν επάνω φτερά, πούπουλα και εντόσθια) και φέρουν σήμα αναγνώρισηςτης εγκατάστασης παραγωγής τους, ωοειδούς σχήματοςσε καρτελάκι ή ετικέτα.
  3. 3.     Τα λαγόμορφα (λαγοί, κουνέλια) θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τους όρους της νομοθεσίας, έχουν πλήρη εκδορά (γδάρσιμο) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση δίχως να υπάρχουν τεμάχια δέρματος σε αυτά και να φέρουν σήμα αναγνώρισηςτης εγκατάστασης παραγωγής τους, ωοειδούς σχήματοςσε καρτελάκι ή ετικέτα.
  4. 4.     Όλα τα κρέατα διατίθενται στον καταναλωτή υπό ψύξη(2ο – 4οC)  ή πωλούνται κατεψυγμένα, συντηρούμενα  σε θερμοκρασία μικρότερη των -18οC
  5. 5.     Τα αυγά πρέπει να διατίθενται στην αγορά έχοντας τις παρακάτω πληροφορίες(στη συσκευασία  ή σε πινακίδα): Κωδικό Παραγωγού, μέθοδο εκτροφής, ελάχιστος χρόνος διατήρησης , ποιότητα και βάρος. Αποφεύγουμε να αγοράζουμε αυγά με μη  φυσιολογικό κέλυφος(σπασμένο, λερωμένο κλπ.). Δεν καταναλώνουμε αυγά τα οποία παρουσιάζουν στο εσωτερικό αλλοιώσεις στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά( αιμορραγικές κηλίδες, οσμές,  αλλαγή χρώματος κλπ).  

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής με αίσθημα ευθύνης προς τους καταναλωτές και κύριο μέλημα την προστασία της Δημόσιας Υγείας προτρέπει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις , τα οποία φέρουν τις απαραίτητες  ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας. Επίσης καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Παράλληλα διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά.

                                                                                                                              Από τη

   Κομοτηνή   19.12.2013                                                                       Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Σχετικά Άρθρα

Back to top button