Την Τετάρτη η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης

Την Τετάρτηκαι ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί  η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Την Τετάρτηκαι ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί  η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :   Ακύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΑΠ των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση  2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

09ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ :   Άρση κυκλοφορίας οχημάτων (εισηγήτρια Πανταζή Ελένη)

11ο ΘΕΜΑ :   Συμμετοχή Δήμου Ξάνθης ως συνεργαζόμενος εταίρος (associated partner) στο δίκτυο EUROCITIES (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

12ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

13ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση εξόδων μετακίνησης τεσσάρων (4) ατόμων για την συμμετοχή τους στη 1η συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος Black Sea Basin 20-7-2013 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

14ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια  Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

15ο ΘΕΜΑ :   29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγήτρια Ασλανίδου Δωροθέα)

16ο ΘΕΜΑ :   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγητής Θεοδοσάκης Χαράλαμπος)

17ο ΘΕΜΑ :   Κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

18ο ΘΕΜΑ :   Κατανομή πιστώσεων για  δαπάνες  θέρμανσης σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθη (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

19ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση της αιθμ.96/2013 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) σχετικά με την υλοποίηση και λειτουργία Δημοτικών Κοινωνικών Λαχανόκηπων με συνεργασία Δήμου Ξάνθης, ΔΕΥΑΞ και Επιτροπής Δικτύου Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)

20ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ξάνθης 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

21ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη κατασκευή περιπτέρου (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

22ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου για τη χρήση εδάφους και υπεδάφους (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

23ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση των με αριθμ.46/2013 και 48/2013 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τις εγκρίσεις αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)

24ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της αριθμ.20/2013 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

25ο ΘΕΜΑ :   Ορισμός ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

26ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

27ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την στήριξη της έκθεσης με θέμα: «Tabak – Καπνός», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της ΑΕ Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

28ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Περικλέους 18 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

29ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για υλοποίηση ορίων των κορυφών 6 και 7 στον οικισμό Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

30ο ΘΕΜΑ :    Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.6 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά και την εκ νέου εκμίσθωση του (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

31ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου, κεντρική πλατεία και Δαγκλή (Εμπορική Τράπεζα) και την εκ νέου μίσθωση (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

32ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη από χρηματικούς καταλόγους μέρους οφειλών της Α.Ο. Α. του Χ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

33ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΟΑΕΕ τμήμα Ξάνθης (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

34ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη προσαυξήσεων από ληξιπρόθεσμη οφειλή μετά από αίτηση του δημότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.3 του Ν.3463/06 (εισηγήτρια Σαρροπούλου Σιμέλα)

35ο ΘΕΜΑ :  Σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και άνευ οικονομικού ανταλλάγματος από τον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Παυλίδης Σάββας)

36ο ΘΕΜΑ :  Ανάθεση έργου περισυλλογής, κτηνιατρικής εξέτασης, εμβολιασμού και στείρωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014 (εισηγητής Ευστρατιάδης Αντώνιος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

Σχετικά Άρθρα

Back to top button