Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν για το θέμα του μεθοριακού σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου, διατυπώθηκαν έμμεσα ή άμεσα ορισμένες κατηγορίες κατά του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης κ. Καραλίδη και πιο συγκεκριμένα του αποδίδεται αδράνεια ως προς τις ενέργειές του προς αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν για το θέμα του μεθοριακού σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου, διατυπώθηκαν έμμεσα ή άμεσα ορισμένες κατηγορίες κατά του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης κ. Καραλίδη και πιο συγκεκριμένα του αποδίδεται αδράνεια ως προς τις ενέργειές του προς αντιμετώπιση του προβλήματος.

            Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας την οποία γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές εάν ασκούν με επιμέλεια τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και το λαό της Ξάνθης τα εξής:

            Η αδυναμία κατασκευής των οικίσκων στέγασης του προσωπικού στο μεθοριακό σταθμό του Αγίου Κωνσταντίνου οφείλεται στις απαγορεύσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ήδη τον Ιούλιο του 2013 σε συνεργασία με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, προτείναμε ως ΠΑΣΟΚ δια του ειδικού αγορητή του κόμματος στο νομοσχέδιο αυτό, συναδέλφου βουλευτή Άρτας κ. Χρήστου Γκόκα, σχετική τροποποίηση του άρθρου 48 του τότε συζητούμενου νομοσχεδίου για την αυθαίρετη δόμηση ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν νόμιμα οι απαραίτητες κατασκευές. (Βλ. Πρακτικά Συνεδρίασης Ολομέλειας 1/8/2013). Τελικώς το νομοσχέδιο ψηφίστηκε (Ν.4178 ΦΕΚ: 174 A’/08.08.2013) χωρίς η σχετική τροποποίηση να υιοθετηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Υπήρξε ωστόσο ρητή δέσμευση ότι το θέμα θα λυθεί σε επόμενο νομοσχέδιο.

 Η προταθείσα τροποποίηση είχε ως εξής:

Στο άρθρο 48, στο στοιχείο ι΄ και μετά τη λέξη «ικριωμάτων» να προστεθεί στοιχείο ια΄ ως εξής:

«ια. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων συνολικής επιφάνειας ως 60 τετραγωνικά μέτρα μετά των απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης του χώρου και των απαραίτητων λειτουργικών τους εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται ή εγκαθίστανται από κρατικές υπηρεσίες ή τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και χρησιμεύουν ως σταθμοί συνοριακής φύλαξης ή για τη στέγαση ελεγκτικών υπηρεσιών (Τελωνείο, ΚΕΛΑΥΕ, ΣΔΟΕ κλπ). Για τα ανωτέρω κτίσματα και κατασκευές, όταν τοποθετούνται σε δασικές εκτάσεις απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και όταν τοποθετούνται δίπλα σε οδούς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της για την οδό αρμόδιας υπηρεσίας.»

 

            Συνεπώς και ανακεφαλαιώνοντας:

  1. Το πρόβλημα του μεθοριακού σταθμού είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένο με απαιτούμενες ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  2. Μετά από τις ενέργειες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε ρητή δέσμευση επίλυσής του ήδη από τον Ιούλιο. Δεν είναι όμως της δικής μου πολιτικής λογικής οι θριαμβολογίες, πολύ περισσότερο επί δεσμεύσεων. Ούτε έχω ή ασπάζομαι την πολιτική λογική του εύκολου και φθηνού εντυπωσιασμού και των επικοινωνιακών παιχνιδιών.
  3. Οι Ερωτήσεις των βουλευτών όταν είναι καίριες και θεμελιωμένες μπορούν να αποτελούν πράγματι εργαλείο κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης και να προάγουν την επίλυση προβλημάτων. Όταν όμως χρησιμοποιούνται ως μέσο για φθηνή αντιπολίτευση, ή εύκολο εντυπωσιασμό, καθίστανται στείρες ή ακόμη και υπονομευτικές της όποιας ουσιαστικής προσπάθειας.
  4.  Τέλος, πρώτη προτεραιότητα για εμένα αποτελεί η υπηρέτηση και ανάδειξη της αλήθειας. Ανεξαρτήτως ποιον συμφέρει και ποιον όχι. Όλοι έχουμε αδυναμίες και γι αυτό όλοι πρέπει να επιζητούμε την κριτική. Ο κόσμος όμως, στον οποίο και μόνο θα πρέπει να λογοδοτούμε, έχει δικαίωμα να γνωρίζει και να κρίνει επί πραγματικής βάσης.

Ξάνθη 22 Νοεμβρίου 2013

Δημήτρης Σαλτούρος

Βουλευτής Ξάνθης – ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button