Αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων προς όφελος του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 22ης Πανελλήνιας Εμπορικής Έκθεσης «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013», η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την «αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων προς όφελος του τουριστικού μας προϊόντος».

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 22ης Πανελλήνιας Εμπορικής Έκθεσης «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013», η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την «αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων προς όφελος του τουριστικού μας προϊόντος».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στη συγκεκριμένη έκθεση και συνδιοργανώθηκε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης-ΑΜΘ και την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Κομοτηνής «Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε.». Στην εκδήλωση παρίστατο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Γεώργιος Γερομάρκος ο οποίος και διηύθυνε τη συζήτηση που ακολούθησε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αναπτυξιακοί και τουριστικοί φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, καθώς και επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου ανταλλάσσοντας απόψεις με στόχο τη βελτιστοποίηση των προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων που αναμένονται την επόμενη χρονιά από την υλοποίηση των τριών έργων που παρουσιάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δήμου Κομοτηνής αφορούσαν στα παρακάτω έργα:

  • «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιά’ (ακρωνύμιο “JTI TARGET”) του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,
  • ‘Developing Senior Tourism in Remote Areas /Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές’ (ακρωνύμιο ‘TOURAGE’)  του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC,
  • «Innovative & Environmentally friendly NETwork  for the Development & Promotion of Entrepreneurship /Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά Φιλικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη & Προώθηση της Επιχειρηματικότητας -’ (ακρωνύμιο “GREENSPOTS”) του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

Σε ότι αφορά τα έργα JTI-TARGET και GREENSPOTS επιχειρήθηκε εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις προσδοκώμενες καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού (εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων) που θα είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες της περιοχής από την επόμενη τουριστική περίοδο, διευκολύνοντας τόσο την επιλογή διαμονής, μεταφοράς ή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και την επιλογή θεματικών διαδρομών, παρέχοντας είτε μέσω διαδραστικών τερματικών σταθμών, είτε μέσω εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και tablets επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με μεγάλο αριθμό αξιοθέατων και προορισμών της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι η παρεχόμενη προς το χρήστη υπηρεσία θα είναι συμβατή με όλα τα σύγχρονα λογισμικά συστήματα και αμοιβαία επιθυμία των φορέων που συμμετέχουν είναι να καταστούν συμβατά και συμπληρωματικά μεταξύ τους.

Μέσα από το έργο TOURAGE επιχειρήθηκε μία πρώτη προσέγγιση με το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν προς ειδικές ομάδες – εν προκειμένω προς την τρίτη ηλικία – και τις υποστηρικτικές προς αυτή υπηρεσίες, ώστε να βελτιωθούν οι περιφερειακές πολιτικές και να αναδειχθεί αυτή η μορφή τουρισμού, βελτιώνοντας τις ικανότητες του προσωπικού των φορέων και επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκε ειδική ανάλυση από εμπειρογνώμονα η οποία προέκυψε από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις καθώς και από πρωτογενή έρευνα στην κατεύθυνση αναζήτησης λύσεων και μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών από χώρες που ηγούνται της κατηγορίας αυτής τουρισμού.

 

Από το Γραφείο Τύπου

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button