Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ με ΕΞΟΝΤΩΣΗ της Θράκης

Πρόσφατα κατατέθηκε στο Αρχηγείο Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ πρόταση η οποία προβλέπει την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Λιμενικών Σταθμών Μαρώνειας, Αβδήρων, Φαναρίου και των ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ του Υπολιμεναρχείου Λάγους σε Λιμενικό Τμήμα υπαγόμενο διοικητικά στο Κ.Λ. Καβάλας.

Πρόσφατα κατατέθηκε στο Αρχηγείο Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ πρόταση η οποία προβλέπει την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Λιμενικών Σταθμών Μαρώνειας, Αβδήρων, Φαναρίου και των ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ του Υπολιμεναρχείου Λάγους σε Λιμενικό Τμήμα υπαγόμενο διοικητικά στο Κ.Λ. Καβάλας.

Επιχειρείται εκ νέου από την κεντρική εξουσία, στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, η αναίτια απομείωση-κατάρρευση κάθε αισθήματος Ασφάλειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τη στιγμή που παρά την χρόνια προσπάθεια απαξίωσης, μετά βίας οι Λιμενικές Αρχές της Θράκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους στεκούμενοι στο ύψος των περιστάσεων μόνο με το φιλότιμο των υπηρετούντων σε αυτές και παρά την γεωγραφική διαμόρφωση και πληθυσμιακή κατανομή, βάση του οποίου ιδρύθηκαν, με την πραγματοποίηση της ανωτέρω πρότασης καταστρατηγούνται καίρια.

Τόσο η δυνατότητα επιτήρησης – φύλαξης της ευρύτερης περιοχής όσο και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών θα μειωθεί στο ελάχιστο και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στην πλέον ευαίσθητη γεωστρατηγικά περιοχή της Ελλάδας.

Λόγω των ανωτέρω καλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία να επανεξετάσει παρόμοια πρόταση με σοβαρότητα και καλούμε όλους τους φορείς της Θράκης και κυρίως τους πολίτες, που πλήττονται πρώτιστα, να συμβάλουν ενεργά και αποφασιστικά στις προσπάθειες που επιχειρούμε για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Υπηρεσιών της Θράκης καθώς οιαδήποτε περεταίρω έκπτωση, απομείωση και οικονομία στην Ασφάλεια των Πολιτών και της Περιοχής μας είναι ανεδαφική και καταστροφική πλήττοντας παράλληλα καίρια την σταθερότητα της περιοχής.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ Βασίλειος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button