Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε περιοχές της Π.Ε.Ροδόπης

Από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανακοινώνεται ότι, υπογράφηκε η απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Παύλο Δαμιανίδη, σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε περιοχές της Π.Ε.Ροδόπης  και άλλες Κυριακές, πλην των επτά (7) που προβλέπονται από τον Νόμο.

 

Αρχικά επισημαίνεται ότι οι επτά (7) Κυριακές που ορίζονται από το Ν.4177/2013 παρ.1 του άρθρου 16, κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι:

 

Από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανακοινώνεται ότι, υπογράφηκε η απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Παύλο Δαμιανίδη, σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε περιοχές της Π.Ε.Ροδόπης  και άλλες Κυριακές, πλην των επτά (7) που προβλέπονται από τον Νόμο.

 

Αρχικά επισημαίνεται ότι οι επτά (7) Κυριακές που ορίζονται από το Ν.4177/2013 παρ.1 του άρθρου 16, κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι:

 

–         Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων των εκπτώσεων και συγκεκριμένα:

  1. από τη δεύτερη  Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
  2. από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου
  3. το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου
  4. το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή

–         Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων

–         Η Κυριακή των Βαΐων

 

 

Επιπροσθέτως, η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης ορίζει τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, ως ακολούθως:

 

ΠΕΡΙΟΧΗ                                             ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης         Τελευταία Κυριακή πριν την έναρξη

κάθε μιας από τις δύο ετήσιες εορτές «Μπαϊράμ»

 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης        Τελευταία Κυριακή του έτους (πριν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς)

 

Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής           Όλες οι Κυριακές εντός του χρονικού

Τοπικές Κοινότητες: Μαρωνείας,         διαστήματος από 01/05-31/10 του

Προσκυνητών, Ιμέρου.                      έτους

Οικισμοί: Φαναρίου, Αρωγής,

Μέσης, Πετρωτών (παραλιακή

ζώνη)

 

 

 

 

 

Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το ίδιο νόμο για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι οι εξής:

 

α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “κατάστημα εντός καταστήματος” (“shops−in−a−shop”) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (“outlet”), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button