Συνέχεια, Αμεσότητα και Συνέπεια στις αποφάσεις της Ελληνικής Πολιτείας

Με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης πραγματοποιήθηκε στις 30-10-2013 στην Κομοτηνή κοινό Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

Με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης πραγματοποιήθηκε στις 30-10-2013 στην Κομοτηνή κοινό Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 1. Αφερεγγυότητα της Πολιτείας ως προς τις οφειλές της από επιστροφές προκαταβολών φόρων και ΦΠΑ, από καταβολή οφειλών με καθυστέρηση ετών , π . χ . (12%) , και οι επιπτώσεις αυτού στο κόστος στην  λειτουργίας των επιχειρήσεων
 2. Θέματα και προβλήματα από την δοθείσα Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια επιχειρήσεων της περιοχής μας
 3. Πιθανολογούμενη  ανάκληση της  κρατικής  ενίσχυσης  Επιδότησης Τόκων 1993 -2005
 4. Επιπτώσεις την εγκυκλίου (ΠΟΛ 1231 10/10/2013) για την έντοκη ανάκτηση του αφορολόγητου αποθεματικού από  τις  ΔΟΥ  στις  επιχειρήσεις  της  περιοχής
 5. Προτάσεις  για  την  ενίσχυση  των  επιχειρήσεων  μας  την  επόμενη  προγραμματική περίοδο.

 

Σημαντικά Θέματα που εθίγησαν,

Ο έντονος ρυθμός αποβιομηχάνισης της περιοχής μας, αποτέλεσμα του εχθρικού  περιβάλλοντοςπου δημιουργεί η Πολιτεία με την ασάφεια των αποφάσεων της και την κακή εφαρμογή κεντρικών και τοπικών πολιτικών ανάπτυξης και την ανεπίτρεπτη και αδικαιολόγητη απουσία  ελέγχων  σε  θέματα  παραεμπορίου.

Η αρνητική επίπτωση ενεργειών της Πολιτείας απέναντι σε επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, άμεσα και έμμεσα, είτε λόγω ανεπάρκειας, είτε λόγω άλλων συμφερόντων, είτε γραφειοκρατίας, είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, είτε υπολειτουργούσες υποδομές και υπηρεσίες με ασύμφορο κόστος χρήσηςκαι παρότι αυτές σήμερα συνεισφέρουν πολλαπλώς στα χειμαζόμενα έσοδα του Κράτους.

Η έναρξη των διαδικασιών ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεωνσχετικά με το αφορολόγητο αποθεματικό (ΠΟΛ1231/2013) από τις επιχειρήσεις που έκαναν πραγματικές επενδύσεις και σήμερα απασχολούν ή καθεμιά δεκάδες και εκατοντάδες άτομα, μεταφέρει τραγικές  επιπτώσεις  στις   επιχειρήσεις   της   περιοχή  μας.

Την πιθανολογούμενη ανάκληση της επιδότησης επιτοκίου που δόθηκε τα έτη 1993-2005 ως κίνητρο προσέλκυσης ή μη αποχώρησης επιχειρήσεων από τις περιοχές μας.

Την διαρκώς αναβαλλόμενη υποχρέωση του Δημοσίου να εξωφλήσει τις οφειλές του ή να δεχθεί ουσιαστικό συμψηφισμό με απαιτήσεις όπως επιστροφή ΦΠΑ, επιστροφή προκαταβλητέων φόρων, επιδοτήσεις, οφειλές ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

Την ανυπαρξία τραπεζικού συστήματος, ικανού να αντιληφθεί και να υποστηρίξει με τα κατάλληλα εργαλεία σύγχρονες και βιώσιμες επιχειρήσεις και το οποίο προσπαθεί να επιλύσει τα δικά του προβλήματος ρουφώντας πολύτιμο ενεργητικό από τις  επιχειρήσεις

Οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών της Θράκης και τα μέλη τους (ως μέτοχοι, ως διοικήσεις αλλά και ως εργαζόμενοι) επιθυμώντας οι επιχειρήσεις να παραμείνουν στην περιοχή

Ζητούν

 • Συνέχεια, Αμεσότητα και Συνέπεια στις αποφάσεις της Ελληνικής Πολιτείας
 • Την αρωγή της τοπικής Κοινωνίας και Πολιτείας στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις ,μέσω της πίεσης προς το πολιτικό μας σύστημα, αλλά κυρίως μέσω της εθελοντικής συνεισφοράς όλων όσων μπορούν να συνεισφέρουν στην  υγιή  ανάπτυξη των  περιοχών  μας.
 • την συμβολή κάθε σκεπτόμενου πολίτη για να υπερασπιστούμε το επιχειρείν και να διατηρήσουμε στην περιοχή τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που ακόμη και σήμερα εν μέσω κρίσης, αποτελούν βραχίονα ανάπτυξης, απασχόλησης και ελπίδας για το μέλλον
 • Την προτίμηση των προϊόντων με υψηλή τοπική προστιθέμενη αξία ως ελάχιστη ενέργεια επένδυσης και  σεβασμού  στο  μέλλον  του  τόπου  μας.
 • Ανάπτυξη με σεβασμό στο Περιβάλλον και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, με έμφαση σε δράσεις και παραγωγές που συνδράμουν στην αειφόρο ανάπτυξη ,την  απασχόλησης και αξιοποίηση της  περιοχής .  (Με   ρεαλισμό  και  υπευθυνότητα ) .-
 • Προστασία κάθε επιχείρησης και κάθε θέσης εργασίας από πρόχειρες αποφάσεις Υπουργών και τραπεζώνπου δεν γνωρίζουν ούτε την Θράκη ούτε τις επιχειρήσεις της.
 • Πραγματικός  περιφερειακός  σχεδιασμός και  πολιτικές  ενίσχυσης της Περιφέρειας.

Εργαζόμαστε  για  την συσπείρωση όλων έτσι  ώστε δημιουργώντας συνθήκες συναντίληψης ,να σχηματίσουμε  για  την  περιοχή μας  μια  κοινή  συνιστάμενη  ανάπτυξης  με   σημαντικό  και ευδιάκριτο  πολιτικό   βάρος.

Καλούμε ως εκ τούτου, τις δυνάμεις του μόχθου και της δημιουργίας, να εργαστούμε για ένα Μέτωπο  υπευθυνότητας και  ορθολογισμού, ώστε  να  είναι  ορατή  και  ευδιάκριτη  η κατεύθυνση ανάπτυξης προς την οποία πρέπει να ρυμουλκήσουμε και την Πολιτεία με έμφαση στη   στήριξη  του  παραγωγικού  της   ιστού.

Η  διάσωση της υφιστάμενης και η  περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης στην περιοχή, δεν είναι υπόθεση   μόνο  των  επιχειρηματιών, αλλά  υπόθεση  του συνόλου της κοινωνίας μας.

Οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών είναι στην διάθεση κάθε Φορέα και Πολίτη ώστε από κοινού να διεκδικήσουμε το μέλλον της περιοχής μας.

 

 

Οι Πρόεδροι των Συνδέσμων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών ‘Εβρου – Ροδόπης – Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button