“Προοπτικές και Προτάσεις Οικονομικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”,

Οι οργανωτές του Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα

 

“Προοπτικές και Προτάσεις Οικονομικής Ανάπτυξης

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”,

 

Οι οργανωτές του Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα

 

“Προοπτικές και Προτάσεις Οικονομικής Ανάπτυξης

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”,

 

που θα πραγματοποιηθεί ην 5η και 6η Ιουλίου 2013 στο αμφιθέατρο Α2 των κτηριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ στην πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, γνωρίζουν προς τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις εργασίες του εν λόγω συμποσίου ότι:

 

Στην οργάνωση της εκδήλωσης συμμετέχει και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σπουδών και Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. καθώς και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης.  Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί ομιλίες 45 λεπτών, εισηγήσεις 10 λεπτών, και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας. Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στις επιχειρήσεις και τους παράγοντες των οργανισμών , που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

 

  ‘Σκοπός του Επιστημονικού αυτού Συμποσίου είναι να διερευνήσει-εντοπίσει αποτελεσματικούς τρόπους προσέγγισης του επιχειρηματικού κόσμου με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους κρατικούς φορείς, με στόχο τη μεταξύ τους ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία, επ’ ωφελεία της ανάπτυξης της ΠΑΜΘ, στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-20.’

 

Οι εισηγήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα υποβληθούν προς αξιοποίηση στην Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Η θεματολογία του Επιστημονικού αυτού Συμποσίου εντοπίζεται 

  1. Στην συμβολή στη διαμόρφωση οικονομικού μοντέλου δεκαετούς ανάπτυξης που αφορά την:

την εκμετάλλευση του Ορυκτού Πλούτου της περιοχής

την αγροτική Ανάπτυξη

 τις Ιχθυοκαλλιέργειες

 την βιομηχανική ανάπτυξη

 την τουριστική Ανάπτυξη με έμφαση στον Ιατρικό τουρισμό και τον Oικοτουρισμό

 την διεθνοποίηση της οικονομίας

 την τεχνολογία και τον άνθρωπο.

 

2. Η παρουσίαση των δυναμικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,

3. Η συμβολή στην έναρξη ερευνητικής συνεργασίας Πανεπιστημίου και Επιχειρήσεων,

4. Η αναφορά παρεμφερών περιπτώσεων, τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν και τα αποτελέσματα (Case Studies),

5. Μεθοδολογίες εγκαθίδρυσης Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters).

6. Σχήματα χρηματοδότησης Επιχειρήσεων (Equity investment, Business Angels, Venture Capital, Venture Funds, Collective Innovation Funding, Crowdfunding).

7. Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization) ως μοχλός ανάπτυξης.

8. H κατάθεση προτάσεων ανάπτυξης της ΑΜ&Θ με όχημα την Έξυπνη Εξειδίκευση.

9. Η συζήτηση για τη δημιουργία περιφερειακού διακομιστικού κέντρου εμπορευμάτων,

10.Η συζήτηση για τους άξονες σύνδεσης με την Βαλκανική και με την Ευρώπη,

11. Η συζήτηση για τις απαιτούμενες πολιτικές και το απαιτούμενο θεσμικό περιβάλλον .

 

Η παρουσία σας στις εργασίες του Συμποσίου θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του.

 

Με τιμή

 

Γεώργιος Κυριακού
Καθηγητής ΗΜ & ΜΥ,  Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Διαστημικής Εργαστήριο Μικροκυμάτων, Πολυτεχνική Σχολή, ΔΠΘ

 

Νικόλαος Βαρσακέλης

Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Σπουδών , ΑΠΘ

 

Διονύσιος Χιόνης

Καθηγητής του Διεθνών Οικονομικών Σπουδών και Ανάπτυξης, ΔΠΘ

 

Μωραΐτης Στυλιανός

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης

 

Δημήτριος Α. Γεωργίου

Αν. καθηγητής ΗΜ&ΜΥ, Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πολυτεχνική Σχολή,  Δ.Π.Θ

 

Αντ’ αυτών          .

 

 

Δ. Α. Γεωργίου         .

Σχετικά Άρθρα

Back to top button