ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 01/07/2013 –

Διατάξεις της υποπαραγράφου Α.1. της παραγράφου Α του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’ – 09/05/2013)

Διατάξεις της υποπαραγράφου Α.1. της παραγράφου Α του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’ – 09/05/2013)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι εφαρμόσιμη πλέον η ρύθμιση ληξηπρόθεσμων οφειλών σε περίπτωση ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ με απαλλαγή προσαυξήσεων έως 50%. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στο Δικαστικό Τμήμα της ΔΟΥ για την υποβολή πρωτοκολλημένων αιτήσεων έως και την 01/07/2013.

Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση:

Υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών.

Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη :

α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

Oφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013.

Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλέφωνα 25410-78548-76004-20851.

 

Η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Ξάνθης (Α-Β)

 

Γιαμαλίδου Βασιλική

Εφοριακός ΠΕ/Α

Σχετικά Άρθρα

Back to top button