Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αδιαφορία των αρμοδίων να επιλύσουν το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητώναπό τον τόπο διαμονής τους στα σχολεία τους.

Η δωρεάν μεταφορά των μαθητών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και όταν η Πολιτεία δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτή της την υποχρέωση καταπατάται το βασικό δικαίωμα των παιδιών για ισότητα ευκαιριών στη μόρφωση.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αδιαφορία των αρμοδίων να επιλύσουν το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητώναπό τον τόπο διαμονής τους στα σχολεία τους.

Η δωρεάν μεταφορά των μαθητών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και όταν η Πολιτεία δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτή της την υποχρέωση καταπατάται το βασικό δικαίωμα των παιδιών για ισότητα ευκαιριών στη μόρφωση.

Οι συνέπειες της “ασυνέπειας” της Πολιτείας είναι ήδη πολύ σοβαρές ιδιαίτερα για την ορεινή περιοχή Ξάνθης.

  • Ταλαιπωρία των μαθητών.

  • Οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους που οι περισσότερες πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία.

  • Απουσίες μαθητών.

  • Κλίμα έντασης που ήδη οδήγησε σε δυναμικές διαμαρτυρίες των μαθητών .

  • Διατάραξη της λειτουργίας των σχολείων και χάσιμο πολύτιμου διδακτικού χρόνου.

Με όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ο κίνδυνος για ματαίωση των προσπαθειών που τις τελευταίες δεκαετίες αναβάθμισαν τη δημόσια εκπαίδευση στην περιοχή και έδωσαν ευκαιρίες στους νέους της.

Αν δε λυθεί άμεσα το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών αλλά και γενικότερα των λειτουργικών τους δαπανών των δημόσιων σχολείων της περιοχής μας κινδυνεύουμε να οπισθοδρομήσουμε σε προ 30ετίας καταστάσεις.

 

ΖΗΤΟΥΜΕ:

 

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας να συμβάλλει στη λύση του προβλήματος αναλαμβάνοντας ο καθένας τις ευθύνες του.

 

ΣΜΙΝΘΗ, 27-9-2012