Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, προτείνεται η συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας –Ισμαρίδας με το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, με έδρα του ενοποιημένου φορέα το Πόρτο Λάγος Ξάνθης.

Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, προτείνεται η συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας –Ισμαρίδας με το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, με έδρα του ενοποιημένου φορέα το Πόρτο Λάγος Ξάνθης.

Η σπουδαιότητα του υφιστάμενου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας με έδρα το Πόρτο Λάγος είναι μεγάλη, καθώς αποτελεί Ενιαίο Εθνικό Πάρκο, προστατευόμενο από Διεθνείς Συνθήκες. Ωστόσο, έντονη είναι η φημολογία των τελευταίων ημερών και οι καταγγελίες φορέων, πως πρόκειται να αναθεωρηθεί το αρχικό σχέδιο του ΥΠΕΚΑ εις βάρος της Περιοχής μας, με τη μεταφορά της έδρας του προβλεπόμενου ενοποιημένου φορέα από το Πόρτο Λάγος που υφίσταται.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1.     Ευσταθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες πως πρόκειται να αναθεωρηθεί το αρχικό σχέδιο του ΥΠΕΚΑ και να μεταφερθεί η έδρα του ενοποιημένου φορέα από το Πόρτο Λάγος που υφίσταται;

 2.     Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβεί ο Υπουργός ώστε να παραμείνει η έδρα του ενοποιημένου φορέα στο Πόρτο Λάγος, η οποία κρίνεται επιτακτική για την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

  

Αλέξανδρος Κοντός

Βουλευτής Νομού Ξάνθης