Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Ξάνθη τεχνική συνάντηση του έργου ‘Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη πρόληψη και θεραπεία της Φυματίωσης και της Ηπατίτιδας Β’με το ακρωνύμιο : «TIPTBHB» , στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

 

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Ξάνθη τεχνική συνάντηση του έργου ‘Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη πρόληψη και θεραπεία της Φυματίωσης και της Ηπατίτιδας Β’με το ακρωνύμιο : «TIPTBHB» , στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

 

Το έργο , που υλοποιεί ως Επικεφαλής Εταίρος, η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης   σε συνεργασία με  την Υγειονομική Επιθεώρηση του Smolyan της Βουλγαρίας, αφορά στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση της: α) Φυματίωσης και β) Ηπατίτιδας Β  στον πληθυσμό του νομού.

Στην πρώτη περίπτωση, θα διεξαχθεί  έρευνα σε  600 δείγματα , 300 σε παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και 300 σε ενήλικες. Στη δεύτερη περίπτωση, θα διεξαχθεί έρευνα σε 500 άτομα που ανήκουν σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου.

 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν  εκτός από τις αρμόδιες  υπηρεσίες των δύο χωρών και οι επιστημονικοί συνεργάτες για την υλοποίηση  του έργου. Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν ήταν σημαντικά δεδομένου ότι λόγω της εύκολης και ταχείας μετακίνησης  πληθυσμών απαιτείται επαγρύπνηση και λήψη αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης. Επίσης συγκεκριμενοποιήθηκαν οι ομάδες στόχοι του πληθυσμού από τους οποίους θα ληφθούν τα δείγματα καθώς και η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί.

 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία δομών (υλικοτεχνική και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού) για την αναζήτηση, καταγραφή, αξιολόγηση και αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων υγείας  Για το σκοπό αυτό εκπαιδευμένο συνεργείο θα παρέχει τις υπηρεσίες του τοπικά, χρησιμοποιώντας ειδική μεθοδολογία προσέγγισης.