Οι επαγγελματίες της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης, θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ κ. Μανώλη Τσέπελη. Διότι, παρόλο που δεν ήταν τομέας ευθύνης της ΔΕΥΑΞ, αλλά του Δήμου Ξάνθης, ενήργησε αστραπιαία δίνοντας άμεση λύση στο αποχετευτικό σύστημα της Δημοτικής αγοράς.

Επίσης θερμές ευχαριστίες στους εργάτες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΞ για το δύσκολο έργο που καλέστηκαν να φέρουν εις πέρας.

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Οι επαγγελματίες της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης, θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ κ. Μανώλη Τσέπελη. Διότι, παρόλο που δεν ήταν τομέας ευθύνης της ΔΕΥΑΞ, αλλά του Δήμου Ξάνθης, ενήργησε αστραπιαία δίνοντας άμεση λύση στο αποχετευτικό σύστημα της Δημοτικής αγοράς.

Επίσης θερμές ευχαριστίες στους εργάτες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΞ για το δύσκολο έργο που καλέστηκαν να φέρουν εις πέρας.

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ Φ.

 

Ο Γεν Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ