Ύστερα από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Π.Ε. Ξάνθης, με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων  γονέων και μαθητών την Τρίτη στις 24 Σεπτεμβρίου και  την συνεδρίαση του Συντονιστικού των Συλλόγων Γονέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Ξάνθης σας ενημερώνουμε για το νέο αγωνιστικό μας ραντεβού την

 

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην πρώην Νομαρχία Ξάνθης

Ύστερα από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Π.Ε. Ξάνθης, με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων  γονέων και μαθητών την Τρίτη στις 24 Σεπτεμβρίου και  την συνεδρίαση του Συντονιστικού των Συλλόγων Γονέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Ξάνθης σας ενημερώνουμε για το νέο αγωνιστικό μας ραντεβού την

 

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην πρώην Νομαρχία Ξάνθης

Προκειμένου να συναντηθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο δικαίωμα όλων των παιδιών για δωρεάν και ασφαλή μεταφορά τους από και προς στο σχολείο με ευθύνη του κράτους. 

 

Το Συντονιστικό των Συλλόγων Γονέων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Ξάνθης