Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, συντασσόμενο με την απόφαση των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Θράκης, αποφάσισε την:

 

ΑΠΟΧΗ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, συντασσόμενο με την απόφαση των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Θράκης, αποφάσισε την:

 

ΑΠΟΧΗ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο από τις υιοθετούμενες οικονομικές πολιτικές Ελληνικό λαό, τονίζοντας τον αδιέξοδο, κοινωνικά άδικο και αποσπασματικό τους χαρακτήρα.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην φαλκίδευση των δικαιωμάτων του μέσου Ελληνα πολίτη, ο οποίος πλήττεται – κατά τρόπο πρωτοφανή στον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του – μέσω περικοπών που απομειώνουν τα εισοδήματά του, πλήττουν τα δικαιώματά του στην κοινωνική ασφάλιση και στην απόδοση παροχών.

 

Η Πρόεδρος Κυριακή Κιούση-Σιούτη

Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Τσιλιγγίρης