Υπεγράφησαν στην Γενισέα στο Γραφείο Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσολακίδη Βασίλειου οι συμβάσεις με τους ιδιώτες μελετητές που αφορούν την οριοθέτηση των οικισμών:  Σουνίου, Τέκτων – Αλκυόνη, Παλαιός Ζυγός, Παλαιό Κατράμιο, Φελώνη και Άκαρπο.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ανέρχεται σε 4 (τέσσερις) μήνες.

Υπεγράφησαν στην Γενισέα στο Γραφείο Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσολακίδη Βασίλειου οι συμβάσεις με τους ιδιώτες μελετητές που αφορούν την οριοθέτηση των οικισμών:  Σουνίου, Τέκτων – Αλκυόνη, Παλαιός Ζυγός, Παλαιό Κατράμιο, Φελώνη και Άκαρπο.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ανέρχεται σε 4 (τέσσερις) μήνες.