Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Υπουργών για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, τα προβλήματα παραμένουν και διογκώνονται. Σε πολλές περιφέρειες της χώρας προέκυψαν ήδη σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την μεταφορά των μαθητών/τριών προς και από τα σχολεία τους, με τους έως τώρα συμβεβλημένους φορείς να διακόπτουν σε πολλές περιπτώσεις τα δρομολόγια.

 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Υπουργών για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, τα προβλήματα παραμένουν και διογκώνονται. Σε πολλές περιφέρειες της χώρας προέκυψαν ήδη σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την μεταφορά των μαθητών/τριών προς και από τα σχολεία τους, με τους έως τώρα συμβεβλημένους φορείς να διακόπτουν σε πολλές περιπτώσεις τα δρομολόγια.

 

Η νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2011 που μεταφέρει την αρμοδιότητα στους Δήμους, καθώς και με την πρόσφατη εγκύκλιο που καθιστά αρμόδια την Περιφέρεια σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου, σε συνδυασμό με τη συστηματική υποχρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών και την συνεπαγόμενη καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών στους συμβεβλημένους μεταφορείς (τη στιγμή μάλιστα που οι μεταφορείς έχουν  προκαταβάλλει τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος επί των οφειλόμενων ποσών), καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση επιτυχών διαγωνισμών. Η απόφαση για περαιτέρω μείωση κατά τουλάχιστον 17% της αποζημίωσης των αυτοκινητιστών περιπλέκει ακόμα περισσότερο το ζήτημα καθώς η υπολογιζόμενη αποζημίωση δεν καλύπτει σε πολλές περιπτώσεις το λειτουργικό κόστος. Ως αποτέλεσμα, οι έως τώρα συμβεβλημένοι φορείς δηλώνουν απροθυμία συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς ή υπογραφής νέων συμβάσεων.

 

Εξάλλου, η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η βαθιά ύφεση που προκαλούν οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων, καθιστούν αδύνατη την κάλυψη του κόστους μεταφοράς των μαθητών/τριών από τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα πολλοί και πολλές εξ αυτών να μην μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές/τριες μετακινούνται τελικώς με ακατάλληλα οχήματα, όπως για παράδειγμα με οχήματα μεταφοράς αγροτικών προϊόντων και ζώων, με σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλειά τους.

 

 

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ξάνθης τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ και του Συνεταιρισμού Ταξί καλύπτουν 67 προορισμούς και μεταφέρουν περίπου 2.600 μαθητές και μαθήτριες. Οι μεταφορείς ζητούν την άμεση αποπληρωμή τουλάχιστον μέρους των οφειλών της περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-Ιουνίου 2012 που ανέρχονται σε 300.169,79 ευρώ, καθώς και την αναθεώρηση του ποσοστού μείωσης της αποζημίωσης – 17% πλέον της ήδη μειωμένης κατά 21% αποζημίωσης – προκειμένου να προχωρήσουν σε υπογραφή νέων συμβάσεων.

 

 

Επειδή η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι δικαίωμα όλων και η παροχή της ευθύνη του κράτους

Επειδή η μεταφορά των μαθητών/τριών δεν μπορεί να επιβαρύνει ούτε τις οικογένειες ούτε τους μεταφορείς που έως τώρα οικειοθελώς πραγματοποιούν δρομολόγια χωρίς να αποζημιώνονται

Επειδή η έγκαιρη και ασφαλής προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο αποτελεί βασική προϋπόθεση της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 

  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν προκειμένου να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά και να αναθεωρηθεί ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης με βάση τα πραγματικά δεδομένα, ούτως ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα και να ξεκινήσει και συνεχίσει απρόσκοπτα η μεταφορά των μαθητών/τριών προς και από τα σχολεία τους
  2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβουν προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα και να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ