Τη Δεύτερα και ώρα 14:00 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Άνω Καρυόφυτου στο Ο.Τ.4 προκειμένου –

Τη Δεύτερα και ώρα 14:00 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Άνω Καρυόφυτου στο Ο.Τ.4 προκειμένου –

να καταστεί οικοδομήσιμο το τεμάχιο. (εισηγητής: Κολιός Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 2ο : Θέση στάθμευσης για ΑμεΑ στην οδό Χατζησταύρου 11 στην Ξάνθη. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με τη χορήγηση άδειας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη, στην οδό Μιχ. Βόγδου 18Α στην Ξάνθη.

(εισηγήτρια: Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 4ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στην

«ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ». (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στον

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΗΣ. (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 6ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στον

ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ Νομού Ξάνθης για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις για

την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 7ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στην Κεντρική Πλατεία στην

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΥΓΓΥΗΣ.(εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ