Ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, εκφράζει την συμπαράστασή του στους εργαζομένους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της Ξάνθης,  ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο τον αγώνα που δίνουν για τα αιτήματά τους.

   Ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, εκφράζει την συμπαράστασή του στους εργαζομένους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της Ξάνθης,  ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο τον αγώνα που δίνουν για τα αιτήματά τους.

Τονίζει δε, ότι  η πολιτική των συνεχών περικοπών που ακολουθείτε, έφερε τους εργαζομένους στην Αυτοδιοίκηση σε δεινή  θέση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα που συνεχώς υποβαθμίζεται  σε τραγικό βαθμό, όπως και η ποιότητα ζωής τους, αλλά ταυτόχρονα θίγεται και η αξιοπρέπειά τους.