Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν, οι εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στο πεντάμηνο πρόγραμμα “κοινωφελούς εργασίας” για την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Σε μια περίοδο που οι άνεργοι ξεπερνούν κατά πολύ το 1 εκατ. και οι οικογένειές τους δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη, η τρικομματική κυβέρνηση και δήμοι, οι ΜΚΟ που είναι υπεύθυνοι για το δουλεμπόριο ανέργων,ακολουθώντας την πολιτική της ΕΕ, τους αφήνουν καιαπλήρωτους.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν, οι εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στο πεντάμηνο πρόγραμμα “κοινωφελούς εργασίας” για την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Σε μια περίοδο που οι άνεργοι ξεπερνούν κατά πολύ το 1 εκατ. και οι οικογένειές τους δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη, η τρικομματική κυβέρνηση και δήμοι, οι ΜΚΟ που είναι υπεύθυνοι για το δουλεμπόριο ανέργων,ακολουθώντας την πολιτική της ΕΕ, τους αφήνουν καιαπλήρωτους.

Ο δρόμος για τους «πενταμηνήτες», είναι ο αγώνας για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, η οργάνωση της πάλης για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με την διεκδίκηση αιτημάτων που να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

 

 

Γραμματεία Π.Α.ΜΕ.  Ν. ΞΑΝΘΗΣ