*Μεταφορά μαθητών των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το σχολικό έτος 2012 – 2013

 

*Μεταφορά μαθητών των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το σχολικό έτος 2012 – 2013

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, φτάσαμε στο παρά πέντε της έναρξης της σχολικής χρονιάς (2012 – 2013), χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος ως προς την μεταφορά των μαθητών. Έτσι για άλλη μια φορά – δεύτερη στη σειρά – οδηγούμαστε σε παράταση της προηγούμενης σύμβασης από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ύστερα από την παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών και προσωπικά του ίδιου του υπουργού, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012 – 2013 (όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 171 Α – 05/09/2012) και την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων για μερική εξόφληση των μεταφορέων για το έτος 2012.

Δυστυχώς όμως η παρέμβαση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα, που υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχει γίνει αποπληρωμή του μεγαλυτέρου μέρους των οφειλών από την περυσινή χρονιά (2011 – 2012). Καταρχάς η απόφαση για την επιχορήγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων για μερική εξόφληση των μεταφορέων για το έτος 2012 δεν καλύπτει το υπόλοιπο του 2011 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος), το οποίο βέβαια μπορεί να μπαίνει αφενός στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, αφετέρου δε είναι άγνωστη η ημερομηνία καταβολής του. Επιπλέον τα ποσά που θα πιστωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες δεν επαρκούν για την αποπληρωμή ούτε του ενός τετάρτου (1/4) του υπόλοιπου του 2012, για τα όποια έχουν υπογραφθεί οι σχετικές συμβάσεις, έχουν κοπεί τιμολόγια και έχουν καταβληθεί εκ μέρους μας φόροι, οφειλές και λοιπές υποχρεώσεις προς το κράτος.

Και δυστυχώς η όλη κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει ως ορό για την πραγματοποίηση των φετινών δρομολογίων την μείωση “πανελλαδικά” κατά τουλάχιστον 17% των τιμών των δρομολογίων σε σύγκριση με τις τιμές της περυσινής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι την τελευταία διετία έχουμε ήδη υποστεί μια σημαντική μείωση – αυτή του 30% – από τις τιμές του σχολικού έτους 2009 – 2010 ύστερα από διαπραγματεύσεις με την Περιφερειακή Ενότητα. Άρα, το νέο σχολικό έτος συνεπάγεται συνολική μείωση στις τιμές των δρομολογίων της τάξης του 47%.

Κατόπιν όλων των παραπάνω είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε πράξεις που δεν μας αρέσουν, όπως την διακοπή της μεταφοράς των μαθητών προσωρινά έως ότου:

1) να δοθεί η δυνατότητα να διαπραγματευτούμε από την αρχή την τιμή, που θα καθοριστεί για την νέα σχολική χρονιά (2012 – 2013), ώστε από τη μια πλευρά να υπάρχει μια ρεαλιστική και βιώσιμη αποζημίωση για τους μεταφορείς και από την άλλη να μην υφίστανται μεγάλες αποκλίσεις από άλλες περιφέρειες, όπου η συνολική μείωση δεν υπερβαίνει το 25% από τις τιμές του σχολικού έτους 2009 – 2010, τη στιγμή που στην περίπτωση μας θα φτάνει πλέον στο εξωφρενικό νούμερο του 47%.

2) να δεσμευθεί το κράτος στις νέες συμβάσεις την αποπληρωμή των οφειλόμενων του 2011 – 2012 το αργότερο μέσα στο επόμενο τρίμηνο ή άμεσα με την καταβολή της επόμενης δόσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ζητούμε συγγνώμη από τους μαθητές και τους γονείς για την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες, που θα προκύψουν, αλλά δυστυχώς δεν είναι δική μας υπαιτιότητα.

 

Με τιμή,  Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού

Στυλιανός Γουναρίδης