Στην ιδρυτική συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) που φιλοξενεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου η Κυπριακή Βουλή στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα συμμετέχει ο Βουλευτής Ξάνθης Δ.Π. Σαλτούρος, ως μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στην ιδρυτική συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) που φιλοξενεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου η Κυπριακή Βουλή στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα συμμετέχει ο Βουλευτής Ξάνθης Δ.Π. Σαλτούρος, ως μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι βασικοί στόχοι της Διάσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε ό,τι αφορά στην ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ και η ουσιαστική συμβολή της στην παραπέρα προώθηση των προσανατολισμών και στόχων της ΕΕ στα θέματα αυτά.

Τη Διάσκεψη θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Γιαννάκης Ομήρου, ενώ η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα ΚΕΠΠΑ Βαρόνη Catherine Ashton θα αναπτύξει τρέχοντα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας της ΕΕ.

Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών, στην ενότητα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αραβική Άνοιξη», κύριοι ομιλητές θα είναι η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή και ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τη νότια Μεσόγειο Bernardino León.

Στην ενότητα αυτή θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι Κοινοβουλίων αραβικών χωρών. Κατά την τελευταία ενότητα της Διάσκεψης ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Δημήτρης Ηλιάδης θα παρουσιάσει θέματα που άπτονται της αμυντικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Διάσκεψη θα λήξει με την υιοθέτηση Συμπερασμάτων.

Η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ιδρύεται στη βάση των Συμπερασμάτων της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία τον περασμένο Απρίλιο.

Για τη συμμετοχή του στην Ιδρυτική συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτικής και Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας ο Βουλευτής Ξάνθης και μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Δ.Π. Σαλτούρος δήλωσε:

Η Ιδρυτική αυτή συνάντηση για τη δημιουργία του θεσμού της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης που δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στις αποφάσεις που αφορούν τον ευαίσθητο τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας αποτελεί μια σημαντική στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε ό,τι αφορά στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί ζητούμενο σε μια Ευρώπη που έχει ανάγκη τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η Νομισματική Ένωση οδηγείται με αργά αλλά σταθερά βήματα προς την Οικονομική Ένωση που αποτελεί και το ζητούμενο αυτής της περιόδου. Η πραγματική ωστόσο Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση περνά μέσα από μια πραγματικά Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, όπου μέσα από αγώνες ετών τα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν καταστεί πλέον και σύνορα της ΕΕ. Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα, όπως η δημιουργία της θέσης του Ύπατου Αρμοστή για την ΚΕΠΠΑ και η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους μέλους, τα λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να συνδράμουν το κράτος που δέχθηκε την επίθεση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ. Έχουμε όμως πολύ δρόμο να διανύσουμε και πολλή δουλειά να κάνουμε μέχρι να μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι διαθέτουμε μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι η Ιδρυτική Συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ  πραγματοποιείται στην Κύπρο στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ, είναι για εμάς τους Έλληνες ένας λόγος να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Η παρουσία ωστόσο της Ελλάδας σε αυτά τα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών να εκπροσωπούνται σε αυτού του επιπέδου τις συναντήσεις, είναι ένα μεγάλο κεκτημένο που όλοι μαζί οφείλουμε και μπορούμε να διατηρήσουμε.