Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά για όλους τους μαθητές.

Στα σχολεία ΑΞΙΟΝ, μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, οι μαθητές όλων των σχολείων θα περάσουν στις τάξεις τους, θα τους μοιραστούν τα βιβλία και θα ακολουθήσει μάθημα.

Η ώρα του αγιασμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας αμέσως μόλις καθοριστεί. Ωστόσο η γραμματεία των σχολείων θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με όλους τους γονείς των μαθητών, έτσι ώστε να ανακοινωθεί και η ώρα που τα σχολικά λεωφορέια μας θα παραλάβουν τους μαθητές.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά για όλους τους μαθητές.

Στα σχολεία ΑΞΙΟΝ, μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, οι μαθητές όλων των σχολείων θα περάσουν στις τάξεις τους, θα τους μοιραστούν τα βιβλία και θα ακολουθήσει μάθημα.

Η ώρα του αγιασμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας αμέσως μόλις καθοριστεί. Ωστόσο η γραμματεία των σχολείων θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με όλους τους γονείς των μαθητών, έτσι ώστε να ανακοινωθεί και η ώρα που τα σχολικά λεωφορέια μας θα παραλάβουν τους μαθητές.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, δασκάλους και γονείς.