την Ξάνθη την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, διοργανώθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης δημόσια συζήτηση με θέμα «Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη με μια κοινή διοικητική στρατηγική για τη διαχείριση κυκλοφορίας των επιβατών, των αγαθών και των υπηρεσιών στη διακρατική περιοχή Ξάνθης – Ζλάτογκραντ», στο πλαίσιο του έργου «ZLATEX – A Way To-Gather: Construction of the road Zlatograd – Border-crossing Point “Zlatograd” – Thermes – Xanthi (Zlatograd Municipality and Region of East Macedonia and Thrace)» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, με εταίρους το Δήμ

την Ξάνθη την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, διοργανώθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης δημόσια συζήτηση με θέμα «Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη με μια κοινή διοικητική στρατηγική για τη διαχείριση κυκλοφορίας των επιβατών, των αγαθών και των υπηρεσιών στη διακρατική περιοχή Ξάνθης – Ζλάτογκραντ», στο πλαίσιο του έργου «ZLATEX – A Way To-Gather: Construction of the road Zlatograd – Border-crossing Point “Zlatograd” – Thermes – Xanthi (Zlatograd Municipality and Region of East Macedonia and Thrace)» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, με εταίρους το Δήμο Zlatograd της Βουλγαρίας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Κύριος στόχος του είναι η περαιτέρω προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας και η προετοιμασία ενός οδικού χάρτη με μια κοινή διοικητική στρατηγική για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των επιβατών, των αγαθών και των υπηρεσιών στη διακρατική περιοχή Ξάνθης – Ζλάτογκραντ.

Στο πλαίσιο του έργου εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσβασης που μπορούν να αναπτύξουν τα βασικά οδικά δίκτυα σε εθνικό επίπεδο, παράλληλα με την βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των ατόμων στα σύνορα, ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον που συμβάλλει στην ενεργό επιχειρησιακή δικτύωση στην περιοχή προγράμματος.

Αναλυτικότερα εκτός της παρουσίασης του έργου, των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του, η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου, με τίτλο «Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τη διαχείριση κυκλοφορίας στη διασυνοριακή περιοχή Ξάνθης – Ζλατογκράντ», ώστε να συνταχθεί ένας οδικός χάρτης με μια κοινή διοικητική στρατηγική για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των επιβατών, των αγαθών και των υπηρεσιών στη διακρατική περιοχή Ξάνθης – Ζλάτογκραντ. Αυτή η στρατηγική αναμένεται να ενισχύσει τις επιδράσεις στα θέματα ασφάλειας και ελκυστικότητας της ευρύτερης περιοχής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Νομάρχης Σμόλιαν, ο δήμαρχος Ζλατογκράντ, η Αντιδήμαρχος Ζλατογκράντ, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ζλατογκράντ, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και εκπρόσωποι επιχειρηματιών. Από πλευράς Περιφέρειας ΑΜΘ, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης, ο Δήμαρχος Αβδήρων, ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης, ο Αντιδήμαρχος Μύκης, ο Πρόεδρος ΟΕΒΕ Ξάνθης, εκπρόσωπος ΕΒΕ Ξάνθης, εκπρόσωπος της Αστυνομίας Ξάνθης και υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕ Ξάνθης, του Δήμου Ξάνθης, του Δήμου Μύκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου Αβδήρων.

Τέλος και από τις δύο πλευρές τονίστηκε ότι ο οδικός χάρτης έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των οδικών δικτύων ως μέσα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. Ειδικότεροι στόχοι είναι η εξασφάλιση πρόσβασης που μπορούν να αναπτύξουν τα βασικά οδικά δίκτυα σε εθνικό επίπεδο, παράλληλα με την βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των ατόμων στα σύνορα, ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον που συμβάλλει στην ενεργό επιχειρησιακή δικτύωση στην περιοχή προγράμματος.