Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης οι ποδοσφαιριστές της SKODA ΞΑΝΘΗ ανά δύο άτομα υποβάλλονταν στις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις.Στο προπονητήριο της ομάδας ο εργοφυσιολόγος Δρ. Γιώργος Ζιώγας μαζί με το επιτελείο του και τον γυμναστή της ομάδας Παύλο Γκότση πραγματοποίησαν τους καθιερωμένους ελέγχους των ποδοσφαιριστών.Τα αποτελέσματα αυτά, θα χρησιμοποιηθούν συγκριτικά με τα εργομετρικά του ξεκινήματος της προετοιμασίας προκειμένου να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την πρόοδο της ομάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης οι ποδοσφαιριστές της SKODA ΞΑΝΘΗ ανά δύο άτομα υποβάλλονταν στις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις.Στο προπονητήριο της ομάδας ο εργοφυσιολόγος Δρ. Γιώργος Ζιώγας μαζί με το επιτελείο του και τον γυμναστή της ομάδας Παύλο Γκότση πραγματοποίησαν τους καθιερωμένους ελέγχους των ποδοσφαιριστών.Τα αποτελέσματα αυτά, θα χρησιμοποιηθούν συγκριτικά με τα εργομετρικά του ξεκινήματος της προετοιμασίας προκειμένου να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την πρόοδο της ομάδας.