Συνεδρίασε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κομοτηνή, στη  16η τακτική του συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τα μέλη του Συλλογικού Οργάνου ενέκριναν κατά πλειοψηφία την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου οχήματος διοικητικής και επικοινωνιακής υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας δια του οποίου θα συντονίζονται, ανά την περιφέρεια και όπου χρειαστεί, οι ενέργειες των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και επειγουσών αναγκών (πλημμύρες, πυρκαγιές δασών κα).

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κομοτηνή, στη  16η τακτική του συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τα μέλη του Συλλογικού Οργάνου ενέκριναν κατά πλειοψηφία την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου οχήματος διοικητικής και επικοινωνιακής υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας δια του οποίου θα συντονίζονται, ανά την περιφέρεια και όπου χρειαστεί, οι ενέργειες των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και επειγουσών αναγκών (πλημμύρες, πυρκαγιές δασών κα).

Επίσης, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα προνοιακά  Ιδρύματα της Περιφέρειας και ειδικότερα το ίδρυμα «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» στην ΠΕ Καβάλας,, τα οποία σε δύσκολους καιρούς προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε συμπολίτες που χρήζουν βοήθειας και κοινωνικής αλληλεγγύης, ζητώντας:

  • τη στήριξη της λειτουργίας τους από την Πολιτεία,
  • την αναστροφή της πολιτικής  συνεχούς μείωσης των σχετικών επιχορηγήσεων
  • την καταβολή  από τους  ασφαλιστικούς οργανισμούς τακτικά των νοσηλίων – τροφείων  για τα οποία έχουν αναλάβει σχετική υποχρέωση.

Τα μέλη εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους του Ιδρύματος ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας καλώντας την διοίκηση και τους εργαζόμενους σε κοινό  τραπέζι διαλόγου προκειμένου να επαναλειτουργήσει άμεσα και να επιστρέψουν τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτό.

Το όργανο ενέκρινε επίσης την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας καθώς και την 4η τροποποίηση του Προγράμματος τεχνικών Έργων της.

Να σημειωθεί ότι η μείζων Αντιπολίτευση αποχώρησε περί το τέλος της συνεδρίασης, διαφωνώντας με το αποτέλεσμα ονομαστικής ψηφοφορίας που διενεργήθη με αντικείμενο θέμα  που  αφορά  στον ορισμό θέσης για τη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης στην ΠΕ Ξάνθης.

Ακόμη, τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν τους όρους παραχώρησης χρήσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της έκτασης και των επ’ αυτής εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παραχώρησης από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς το αρμόδιο Υπουργείο την καθιέρωση της 29ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας Μνήμης των θυμάτων και των τριών περιόδων της Βουλγαρικής Κατοχής,  (1912-1913, 1916-1918 και 1941-1944) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου ήταν η τελευταία του επικεφαλής της παράταξης Οικολογία Αλληλεγγύη Θανάση Μακρή, ο οποίος παραιτήθηκε στα πλαίσια διαδικασίας εσωτερικής παραταξιακής εναλλαγής, για να αντικατασταθεί από την Κατερίνα Γεροστεργίου.

Τέλος, το Συμβούλιο γνωμοδότησε επί σειράς Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για έργα ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.