Δημόσια συζήτηση με θέμα «Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη με μια κοινή διοικητική στρατηγική για  τη διαχείριση κυκλοφορίας των επιβατών, των αγαθών και των υπηρεσιών στηδιακρατική περιοχή Ξάνθης – Ζλάτογκραντ», στο πλαίσιο του έργου  «ZLATEX – A Way To-Gather: Construction of the road Zlatograd – Border-crossing Point “Zlatograd” – Thermes – Xanthi (Zlatograd Municipality

Δημόσια συζήτηση με θέμα «Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη με μια κοινή διοικητική στρατηγική για  τη διαχείριση κυκλοφορίας των επιβατών, των αγαθών και των υπηρεσιών στηδιακρατική περιοχή Ξάνθης – Ζλάτογκραντ», στο πλαίσιο του έργου  «ZLATEX – A Way To-Gather: Construction of the road Zlatograd – Border-crossing Point “Zlatograd” – Thermes – Xanthi (Zlatograd Municipality and Region of East Macedonia and Thrace του ΠρογράμματοςΔιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013,την Τετάρτη 5Σεπτεμβρίου 2012, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στις 10:00 π.μ. 

 

Πρόγραμμα

 

 

10:00 – 10:30              

Εγγραφές

 

10:30 – 11:00              

Χαιρετισμοί

 

11:00 – 11:30            

Παρουσίαση δράσεων του έργου ZLATEX

11:30 – 12:00              

Παρουσίαση συμπερασμάτων μελέτης «Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας»,

12:00 – 13:00              

Δημόσια Συζήτηση

13:00 – 13:30              

Συμπεράσματα