Κύριε Υπουργέ,

Οι φαρμακοποιοί όλης της Ελλάδας αποφάσισαν να προβούν από την 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των υποχρεώσεων του νέου ασφαλιστικού οργανισμού προς αυτούς αλλά και των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν ενταχθεί πλέον στον ΕΟΠΥΥ όπως ο ΟΠΑΔ.

Κύριε Υπουργέ,

Οι φαρμακοποιοί όλης της Ελλάδας αποφάσισαν να προβούν από την 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των υποχρεώσεων του νέου ασφαλιστικού οργανισμού προς αυτούς αλλά και των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν ενταχθεί πλέον στον ΕΟΠΥΥ όπως ο ΟΠΑΔ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ καίτοι υποχρεούται συμβατικά, δεν έχει μέχρι στιγμής αποπληρώσει τις οφειλές του προς τους φαρμακοποιούς για το μήνα Ιούνιο, τις οποίες όφειλε να εξοφλήσει μέχρι τις 21 Αυγούστου 2012, ενώ επιπλέον εκκρεμεί και υπόλοιπο του μηνός Μαΐου με συνέπεια τη συσσώρευση  χρέους προς τους φαρμακοποιούς ήδη διακοσίων και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα και πέρα από τις ως άνω οφειλές του ΕΟΠΥΥ, οι φαρμακοποιοί της Ξάνθης παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιούλιο του 2011 από τον ΟΠΑΔ και από το Φεβρουάριο του 2012 από το ΤΣΜΕΔΕ.

Η ακραίας μορφής κινητοποίηση στην οποία καταφεύγουν οι φαρμακοποιοί δημιουργεί άμεσο κοινωνικό πρόβλημα καθώς είναι δυνατόν να τεθεί σε κίνδυνο ακόμη και η ζωή συμπολιτών μας και μάλιστα ανηκόντων σε ευπαθείς ομάδες, για τους οποίους υφίσταται επιτακτική ανάγκη λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων, λήψης άκρως απαραίτητης τη διατήρησή τους στη ζωή.

Ερωτάται ο υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ή σκοπεύετε να προβείτε άμεσα ώστε να εξασφαλιστεί και στον τελευταίο πολίτη και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτόν με χαμηλά εισοδήματα, η δυνατότητα να απολαμβάνει την αναγκαία φαρμακευτική περίθαλψη; Η αξιοποίηση π.χ. των κρατικών ή και στρατιωτικών φαρμακείων αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση;
  2. Είναι στους σχεδιασμούς σας η άσκηση κάθε θεμιτής πίεσης και επιρροής προς τις φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να αυξήσουν το χρονικό όριο πίστωσης προς τους φαρμακοποιούς ώστε η οικονομική ασφυξία που προκαλεί η καθυστέρηση αποπληρωμής των χρεών από κρατικούς οργανισμούς και ασφαλιστικά ταμεία να μην οδηγεί σε οικονομικό τους θάνατο;
  3.  Πότε και πώς σκοπεύετε να προβείτε στην εξόφληση των χρεών του ΕΟΠΥΥ στους φαρμακοποιούς; Επεξεργάζεστε κάποιο βιώσιμο πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών;
  4. Έχετε εξετάσει εναλλακτικά μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των φαρμακοποιών μέσω π.χ. συμψηφισμών ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, επιστροφών κλπ; Αν ναι, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τέτοιων μέτρων;