Η Γ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ:

 

1.         Εκτιμά ότι η απόφαση της κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπονομεύει καίρια τους Δήμους της χώρας, απειλεί με οικονομική καταστροφή και οδηγεί ουσιαστικά τον τερματισμό της λειτουργίας τους, στην αδυναμία καταβολής μισθών και άλλων υποχρεώσεων προς τρίτους και τέλος στην κατάργηση του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

 Η Γ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ:

 

1.         Εκτιμά ότι η απόφαση της κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπονομεύει καίρια τους Δήμους της χώρας, απειλεί με οικονομική καταστροφή και οδηγεί ουσιαστικά τον τερματισμό της λειτουργίας τους, στην αδυναμία καταβολής μισθών και άλλων υποχρεώσεων προς τρίτους και τέλος στην κατάργηση του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση για νέες περικοπές των πόρων κατά 30% έρχεται ως συνέχεια την μείωσης των πόρων που έγιναν για μισθούς και λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) κατά 60% και των επιχορηγήσεων για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) κατά 55%, την τελευταία τριετία. Την ίδια στιγμή φέτος η ΣΑΤΑ μειώνεται 50% επιπλέον χωρίς όμως να έχει γίνει η παραμικρή εκταμίευση μέχρι σήμερα.

  1. Επισημαίνει ότι οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης έχουν πλήρη συνείδηση της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και για τον λόγο αυτό έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην δημοσιονομική προσαρμογή της.

Επιπλέον, οι πολλαπλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί (Πάρεδρος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργεία) επιβεβαιώνουν ότι κανείς δεν μπορεί να μιλά πλέον για σπατάλες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ακόμη οι αναδιαρθρώσεις και προσαρμογές που εφαρμόστηκαν στην Τ.Α. τα τελευταία χρόνια εάν είχαν εφαρμοσθεί στο σύνολο του κράτους τότε θα υπήρχαν πρωτογενή πλεονάσματα.

  1. Τονίζει  ότι σε περίοδο κρίσης οι προηγμένες κοινωνίες και κράτη ακολουθούν τον αντίθετο δρόμο ενισχύοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί με τον τρόπο αυτό ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες που χρειάζονται υποστήριξη και φροντίδα.

Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση δρά αποτελεσματικά υπέρ της κοινωνικής συνοχής και έχει επιχειρησιακή ετοιμότητα την οποία δεν διαθέτει κανένας άλλος φορέας του δημοσίου.

  1. Εκφράζει την πεποίθηση ότι με την Αυτοδιοίκηση σε οικονομικό αδιέξοδο είναι αδύνατη η ανασυγκρότηση της χώρας από την κρίση. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων σε τοπικό επίπεδο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο.

 Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αναπτυχθεί με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ένας ειλικρινής διάλογος για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα διασφαλίζει δημιουργικό ρόλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας.

  1. Ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες των Δήμων μας πως οποιαδήποτε «ανωμαλία» οφείλεται στην Κεντρική Εξουσία και όχι στην Αυτοδιοίκηση.
  2. Απαιτεί και ανυποχώρητα διεκδικεί την προστασία και διασφάλιση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση της αποκεντρωμένης λειτουργίας του κράτους.
  3. Διεκδικούμε την υλοποίηση των συμφωνηθέντων κατά το παρελθόν με την Κυβέρνηση και την απόδοση των 2 δις 700 εκατ. Ευρώ για το 2012. Το όριο των 2,7 δις αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την επιβίωση των Δήμων.
  4. Προτρέπει στην ανάληψη πολυεπίπεδου αγώνα και πρωτοβουλιών σε πανελλαδικό επίπεδο και αποφασίζει:

–     Οργανωμένη παρέμβαση ενημέρωσης των πολιτών

–     Να μην αναληφθεί καμία νέα υποχρέωση από τους Δήμους (π.χ. μεταφορά μαθητών), χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίοι πόροι.

–     Παρεμβάσεις από την ΚΕΔΕ με αίτημα υποστήριξης από Ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή των Περιφερειών, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών κ.λ.π.)

–     Συγκεντρώσεις στην έδρα κάθε Περιφέρειας (και αν χρειασθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα) ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά οι τοπικοί και περιφερειακοί, επιστημονικοί, παραγωγικοί και συνδικαλιστικοί φορείς καθώς επίσης οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.

–     Μονοήμερη αναστολή λειτουργίας των Δήμων κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, εκτός και αν ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματα της Αυτοδιοίκησης μετά την επικείμενη συνάντηση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό.

–     Συνεχή επανεκτίμηση της κατάστασης από τα συλλογικά όργανα (ΚΕΔΕ – ΠΕΔ) και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εφόσον χρειασθεί.

Η Γ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ τονίζει την αναγκαιότητα συμπαράστασης όλων και διαφύλαξης της ενότητας του χώρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

Δράμα 25 Αυγούστου 2012

Για την ΠΕΔ ΑΜΘ

Ο Πρόεδρος

Κωστής Σιμιτσής

(Δήμαρχος Καβάλας)