Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012, στις 19:30, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, παρουσιάζουν στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ξάνθης, την έκθεση Trash Art – Shadow Art:

 

«Σκιών μορφές και ολογράμματα»

 

Δημιουργοί:

Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012, στις 19:30, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, παρουσιάζουν στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ξάνθης, την έκθεση Trash Art – Shadow Art:

 

«Σκιών μορφές και ολογράμματα»

 

Δημιουργοί:

  • Τριαντάφυλλος Βαϊτσης – Μηχανικός περιβάλλοντος, καλλιτέχνης Trash Art   
  • Αντώνης Κουτσούμπας – Εικαστικός

 

Η έκθεση αποτελεί προοίμιο μιας μεγάλης έκθεσης των δύο καλλιτεχνών που θα οργανωθεί στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης τον Φεβρουάριο του 2013. Πρόκειται για μια έκθεση σε δύο επίπεδα. Το πρώτο συνδυάζει την Trash Art (Σκουπιδοτέχνη) με την Shadow Art (Τέχνης της Σκιάς), εστιάζοντας περισσότερο στη σκιά. Το κεντρικό θέμα της είναι «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ».Τα έργα είναι φτιαγμένα από διάφορα σκουπίδια. Η κάθε δημιουργία μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερα είδη σκουπιδιών ανάλογα με το θέμα και τον όγκο του έργου. Τα υλικά έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούν μορφές εκ πρώτης όψεως. Όταν όμως φωτιστούν από δύο μοναδικά σημεία δημιουργούν δύο σκιές με συγκεκριμένο σχήμα. Οι σκιές του κάθε έργου χαρακτηρίζονται από μία τουλάχιστον αντιθετική σύζευξη. Τα έργα κρύβουν πολλά μηνύματα καθώς και αντικείμενα που σας καλούν να τα αναζητήσετε. Στο δεύτερο επίπεδο της έκθεσης το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα έργα είναι κεραμικό  stoneware .

Πρόκειται για εσώγλυφα στα οποία  αποτυπώνεται η αρνητική μορφή της απεικονιζόμενης φόρμας. Φωτιζόμενα με τον κατάλληλο τρόπο  δημιουργούν τρισδιάστατες μορφές, «ολογράμματα» που έχουν την δυνατότητα να στρέφονται και να ακολουθούν τον παρατηρητή δημιουργώντας μια αμφίδρομα ανάδρομη σχέση όπου  το έργο γίνεται  παρατηρητής κι ο θεατής γίνεται παρατηρούμενος.

 

Κοίτα με έχω μορφή…

Από το φως και από την ύλη γεννιούνται οι σκιές… κι απ’ τις σκιές γεννιούνται ερωτήματα… Ανάμεσα στην πηγή του φωτός και στη σκιά παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο, ένα σκουπιδολόι… Άμορφο δείχνει, μα δεν είναι… μοναχά την προσοχή σου ψάχνει… να το κοιτάξεις, όπως δεν το κοίταξες ξανά… μπορεί στο τέλος να δεις την ομορφιά του…

Τριαντάφυλλος Βαϊτσης

 

Μορφογενετικά πεδία…
Η σκιά είναι η δευτερεύουσα αποτύπωση της τρισδιάστατης  μορφής που
σωματοποιεί και μεταφέρει τις τρεις διαστάσεις στο χώρο των δύο
διαστάσεων. Η εστίαση του δημιουργού στη δευτερεύουσα αυτή μορφή στόχο έχει να γεννήσει νέες μορφές που ενώ ανήκουν στο χώρο των δύο διαστάσεων να λειτουργήσουν πέρα από το χώρο των δύο διαστάσεων και να μεταφέρουν τον παρατηρητή σε μια πολυδιάστατη αντίληψη της περιρρέουσας πραγματικότητας.   

 Αντώνης Κουτσούμπας

 

Διάρκεια έκθεσης: 2/9 έως 9/9

Ώρες λειτουργίας: 9:00-13:00, 18:00-21:00