Για την διευκόλυνση των κατοίκων της Παλιάς Πόλης, το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης από το Σάββατο 1 έως την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, θα λειτουργήσει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στο πάρκο δίπλα στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου.

Πρόσβαση στον παραπάνω χώρο θα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης και θα εισέρχονται επιδεικνύοντας το ειδικό σήμα που θα τους έχει προμηθεύσει το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

 

Πληροφορίες

Για την διευκόλυνση των κατοίκων της Παλιάς Πόλης, το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης από το Σάββατο 1 έως την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, θα λειτουργήσει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στο πάρκο δίπλα στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου.

Πρόσβαση στον παραπάνω χώρο θα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης και θα εισέρχονται επιδεικνύοντας το ειδικό σήμα που θα τους έχει προμηθεύσει το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

 

Πληροφορίες

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 2541073640-2541022632