Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2012 ο Πρόεδρος κ. Στυλιανός Μωραϊτης πρότεινε τις ημέρες της μουσουλμανικής εορτής του Σεκέρ Μπαϊράμ τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας να παραμένουν ανοιχτά και το απόγευμα. Αφενός μεν να διευκολύνονται οι πελάτες και αφετέρου να ενισχυθούν οι έμποροι και επαγγελματίες στερώντας έτσι από τις πολυεθνικές και τα ξένα συμφέροντα την απομύζηση  των χρημάτων των Ξανθιωτών καταναλωτών.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2012 ο Πρόεδρος κ. Στυλιανός Μωραϊτης πρότεινε τις ημέρες της μουσουλμανικής εορτής του Σεκέρ Μπαϊράμ τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας να παραμένουν ανοιχτά και το απόγευμα. Αφενός μεν να διευκολύνονται οι πελάτες και αφετέρου να ενισχυθούν οι έμποροι και επαγγελματίες στερώντας έτσι από τις πολυεθνικές και τα ξένα συμφέροντα την απομύζηση  των χρημάτων των Ξανθιωτών καταναλωτών.

Η πρόταση του Προέδρου ήταν, εκτός από τις 15 Αυγούστου 2012 ημέρα χριστιανικής αργίας, τις υπόλοιπες ημέρες από 12 έως 18 του μήνα να παραμένουν τα καταστήματα ανοιχτά εφόσον οι ιδιοκτήτες το κρίνουν αναγκαίο και ωφέλιμο.