Σας γνωστοποιούμε ότι οι Πρόεδροι των ΝΟ.Δ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας των τριών Νομών της Θράκης (Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης) σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012 στα γραφεία του κόμματος στην Κομοτηνή, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο κλεισίματος των Αστυνομικών Σχολών της Θράκης και την υποκατάσταση αυτών σε Κέντρα Φιλοξενίας Παράνομων Μεταναστών, ταυτισμένοι με το λαϊκό αίσθημα της τοπικής κοινωνίας, άποψη η οποία γνωστοποιήθηκε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

 

ΝΟ.Δ.Ε. Έβρου

Σας γνωστοποιούμε ότι οι Πρόεδροι των ΝΟ.Δ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας των τριών Νομών της Θράκης (Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης) σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012 στα γραφεία του κόμματος στην Κομοτηνή, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο κλεισίματος των Αστυνομικών Σχολών της Θράκης και την υποκατάσταση αυτών σε Κέντρα Φιλοξενίας Παράνομων Μεταναστών, ταυτισμένοι με το λαϊκό αίσθημα της τοπικής κοινωνίας, άποψη η οποία γνωστοποιήθηκε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

 

ΝΟ.Δ.Ε. Έβρου

ΝΟ.Δ.Ε. Ξάνθης

ΝΟ.Δ.Ε. Ροδόπης